Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   75748.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GL-I-m-A-02974.04
Nume   Valul de pământ din epoca romană de la Traian
Județ   Galaţi
Unitate administrativă   Braniştea
Localitate   Traian
Reper   Această lucrare defensivă are capătul vestic situat în apropierea limitei dintre comunele Şendreni şi Braniştea satele Şerbeştii Vechi şi Traian, la aproximativ 200,00 m de meandrul Siretului, iar cel estic la marginea localităţii Tuluceşti, în apropierea malului Prutului.
Reper hidrografic - nume   Prut; Siret
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   drum, locuire
Categorie   locuire
Tip   sistem defensiv
Descriere   Cercetările arheologice au dovedit existenţa a 2 faze de construcţie a fortificaţiei, iniţiate la o diferenţă de câteva secole una de alta, precum şi faptul că aceasta este prevăzută cu o bermă de cca. 4,50 m şi o plaisadă din lemn, care a sfârşit prin ardere. Dată fiind orientarea nordică a şanţului şi caracterististicile tehnice şi tactice, ridicarea valului este atribuită romanilor.
Observații   Valul se întinde de la nord de Galaţi, având capătul de est în apropiere de gara Tuluceşti, în lunca Prutului, şi capătul de vest la marginea sudică a satului Traian, pe malul stâng al Siretului, pe o lungime de 90 de km. A fost cercetat încă din 1885, profesorul Radu Vulpe efectuând cercetări mai ample în 1948-1949, iar profesorul Mihalache Brudiu, definitivând munca predecesorului său în jurul anilor 1970-1980. Împreună cu “Brazda lui Novac de nord”, cele 2 valuri făceau parte dintr-un sistem unitar, conceput de romani în timpul domniei lui Hadrian: “ca un veritabil obstacol, fortificat manu military, într-o zonă deschisă, fără amenajări naturale favorabile apărarii”. Datele la care au fost iniţiate, cele 2 faze de construcţie ale valului, trebuie puse în legătură cu perioada în care a funcţionat castrul de la Barboşi, secolele II – III şi, respectiv, începutul secolului IV.
Descoperitor   Pamfil Polonic
Suprafața sitului   valul are lungimea de 23,00 Km
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 28.10.2019
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   30.10.2019
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de pământ  Epoca romană (sec. II-III)    

Din zona localităţii Traian, provine o cana cu toartă, din pastă de bună calitate, corp bitronconic, ornamentat în registrul superior cu mai multe caneluri dispuse oblic, specifică primei jumătăţi a secolului III, găsită intâmplător chiar pe Vallum. În zonă nu au fost semnalate alte artefacte.

În capătul valului, la liziera pădurii ce mărgineşte terasa Siretului, până pe malul înalt al Siretului undeva în zona mediană dintre două meandre, se află o „movilă” nu foarte mare, dar pe care este destul de probabil să fi existat o altă amenajare (un turn?). Faptul că valul nu se opreşte pe primul meandru (adică în zona cea mai apropiată) şi îşi continuă traseul paralel cu râul pe o distanţă apreciabilă, denotă faptul că în acest sector constructorul a dorit închiderea unei zone strategice, ori aceasta nu putea fi decât un vad de trecere a obstacolului hidrografic.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2013

Muzeul de Istorie Galați * *
Muzeul Brăilei "Carol I" CROITORU Costin

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1210, poz. 85 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Asiminoaei, Rodica, PUG comuna Braniștea, județul Galați, 2007, 43-44 [PUG]
4. Croitoru, Costin, Raportul diagnozei de teren - Traian, com. Braniștea, jud. Galați, 2013 [Fişă tehnică]
 
 
Scroll