Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   176837.01
Nume   Aşezarea de epoca bronzului de la Trotuşanu - Dealul Podei
Județ   Vrancea
Unitate administrativă   Moviliţa
Localitate   Trotuşanu
Punct   Dealul Podei
Reper   Aşezarea de pe teritoriul satului Trotuşanu se află versantul vestic al dealului Podei, la aproximativ 1500 metri nord-vest de sat şi la 900 m sud-vest de pârâul Carecna.
Reper hidrografic - nume   Carecnai
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure; agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află pe latura de nord-est al Dealului Podei, pe un pinten de terasă separat de restul terasei de o vale adâncă, numită Râpa Tânjeloaia. Terenul are o poziţie dominantă în lunca Carecnai, ceea ce-i asigura vizibilitate
asupra văii acestui pârâu. Jumătate din suprafaţa sitului este acoperită cu viţă de vie, iar jumătate este împădurită.
Materialul arheologic identificat la suprafaţa solului ilustrează prezenţa unei aşezări, cu mai multe secvenţe de locuire din epoca bronzului.
Observații   Situl este menţionat în două studii de sinteză referitoare la epoca bronzului de pe teritoriul jud. Vrancea, semnate de Aurora Apostu şi Victor Bobi. Pe suprafaţa sitului au fost descoperite întâmplător două topoare-ciocan perforate, atribuite etapei timpurii a epocii bronzului. Foarte probabil, informaţiile nu au fost verificate în teren, înainte de anul 2020.
Descoperitor   Aurora-Emilia Apostu, Victor Bobi
Data descoperirii   1996
Suprafața sitului   4,3282 ha
Stare de conservare   bună / 17.01.2023
Riscuri naturale   Animale: 4 / 17.01.2023
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 17.01.2023
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   31.01.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Jigodin    
armă / topor-ciocan Epoca bronzului timpuriu Jigodin      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Monteoru    
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2020

În 2020, în cadrul Proiectului de cercetări HiLANDS, arheologii Costin Croitoru și Stănică Pandrea au întreprins cercetări de teren pe Valea Zăbrăuțiului, în aval de Cetățuia de la Mănăstioara - Fitionești. Cu această ocazie a fost cercetată și suprafața Dealului Podei, care se află între Valea Zăbrăuțiului și Valea Carecnei.

Alma Consulting PANDREA Stănică
CROITORU Costin

Bibliografie
1. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Movilița, județul Vrancea, Planul Urbanistic General al comunei Movilița, județul Vrancea, Alma Consulting, Focșani, 2022 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pandrea, Stănică; Croitoru, Costin, 2022 [Fişă de sit]
3. Apostu, Aurora, Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (III), Cronica Vrancei, VI, Muzeul Vrancei, Focșani, 2006, 19, 37, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=9321-inventarul-arheologic-al-localitatilor-judetului-vrancea-iii--cronica-vrancei-muzeul-vrancei-din-focsani--vi-2006 [Publicaţie]
4. Bobi, Victor; Apostu Aurora, Contribuţii la întocmirea catalogului topoarelor-ciocan cu gaură de înmănuşare, descoperite în zona de curbură a Carpaţilor, Vrancea. Studii și Comunicări, XI, Muzeul Vrancei, Focșani, 10997, 36, 6/7-8; 7/7-8, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=17993-contributii-la-intocmirea-catalogului-topoarelor-ciocan-cu-gaura-de-inmanusare-descoperite-in-zona-de-curbura-a-carpatilor--vrancea-studii-si-comunicari-complexul-muzeal-al-judetului-vrancea--xi-1997 [Publicaţie]
 
 
Scroll