Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158519.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06089
Nume   Situl arheologic de la Unip - Dealu Cetăţuica
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Sacoşu Turcesc
Localitate   Unip
Punct   Dealu Cetăţuica
Reper   Situl se află la 3,2 km NV de biserica ortodoxă din Unip, la 2,57 km S-SV de biserica ortodoxă din Urseni, la 4,54 km V-SV de biserica ortodoxă din Uliuc şi la 350 m S de versantul stâng al râului Timiş.
Reper hidrografic - nume   Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   grind; câmpie
Utilizare teren   păşune pârlogită, lizieră de pădure şi pădure
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare fortificată
Descriere   Faptul că pe teritoriul sitului nu s-au desfăşurat activităţi antropice moderne (lucrări agricole, îndiguiri, desecări, construcţii etc.) a făcut ca acesta să rămână într-o stare de conservare foarte bună. În proporţie de 70%, arealul aşezării fortificate este acoperit actualmente de liziera de NE a Pădurii Unip, restul sitului fiind reprezentat de o păşune sălbăticită şi răvăşită sistematic de mistreţi. De asemenea, pe latura de NV a sitului, în pădure, se observă câteva gropi vechi de cel puţin 30 de ani ale unor căutători de comori (vechime dedusă după grosimea copacilor crescuţi în aceste excavaţii).
Locuirea succesivă de la sfârşitul epocii bronzului şi până în evul mediu dezvoltat a generat o ridicare antropică a terenului, acesta luând aspectul unui tell.
Observații   Cercetările arheologice de teren au descoperit un bogat material arheologic, reprezentat de fragmente ceramice din epoca bronzului, Hallstatt, Laténe şi evul mediu, precum şi din fragmente de râşniţă din tuf vulcanic şi fragmente de lupe şi zguri de fier.
Stare de conservare   foarte bună / 20.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Epoca bronzului    

 
 
Aşezare fortificată  Hallstatt timpuriu Basarabi  

A fost descoperită o locuinţă cu dimensiunile de 3,3 m × 3 m, cota cea mai adâncă a acesteia fiind de -0,84 m de la nivelul de conturare. Săparea complexului a relevat faptul că acesta prezintă o umplutură formată din 4 straturi, toate convergând spre centrul locuinţei, această zonă fiind şi cea mai joasă. După înlăturarea primului strat constând într-un sol brun închis, nisipos-lutos, cu o grosime variabilă între 0,05 şi 0,7 m a fost relevat un strat bogat în materiale arheologice, constând în bucăţi de diferite mărimi de chirpici fasonate pe una dintre părţi, precum şi material ceramic aparţinând atât speciilor fine şi semifine, dar mai ales grosiere. Unele fragmente de chirpici mai păstrau urmele unor nuiele. Sub aspectul materialului special s-a evidenţiat un obiect din lut de formă conică prevăzut cu un orificiu în partea superioară, o căniţa restaurabilă care era prevăzură cu o toartă supraînălţată, buza unui vas, lucrat într-o pastă grosieră, prevăzut la interior cu un brâu pentru susţinerea unui capac şi un vas miniatural reprezentând o strachină.


 
Aşezare fortificată  Hallstatt mijlociu    

 
 
Aşezare fortificată  Hallstatt târziu    

 
 
Aşezare fortificată  Laténe    

 
 
Aşezare fortificată  Epoca medievală dezvoltată    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2019 * FERENCZ Iosif Vasile
* STAVILĂ Andrei
* FLOCA Cristian
* MICLE Dorel
Universitatea de Vest, Timișoara * *
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva * *
2. cercetare sistematică 2015 * FLOCA Cristian
* MICLE Dorel
* STAVILĂ Amdrei
* ARDELEAN Adrian
Universitatea de Vest, Timişoara * *
3. cercetare sistematică 2011 * BERZOVAN Alexandru
* STAVILĂ Andrei
* BEJAN Adrian
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* FLOCA Cristian
* BOLCU Lavinia
* BORLEA Oana
Universitatea de Vest, Timișoara * *
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca * *
4. periegheză 2007 * BOLCU Lavinia
* STAVILĂ Andrei
* STANCIU Marius
* VIDRA Lucian
* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* CÎNTAR Adrian
* DOROGOSTAISK Leonard

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2223, poz.51 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Cîntar, Adrian; Stavilă, Andrei; Bolcu, Lavinia; Borlea, Oana; Ardelean, Mircea; Horak, Petru; Timoc, Călin; Floca, Cristian; Vidra, Lucian C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Bejan, Adrian; Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Cîntar, Adrian, Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Punct. Dealu Cetăţuica, Cronica Cercetărilor Arheologice. Comisia Naţională de Arheologie - campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, București, 2010, 199-203 [Publicaţie]
6. Medeleţ, Florin; Bugilan, Ion, Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 175 [Publicaţie]
7. Micle, Dorel, 57. Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, Punct: Dealu Cetăţuica, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 103-104, fig. 1/a, fig. 1/b, fig. 2/a, fig. 2/b, fig. 2/c, fig. 2/d, fig. 2/e, fig. 2/f, fig. 3/a, fig. 3/b, fig. 3/c, fig. 3/d, fig. 4/a, fig. 4/b, fig. 4/c, fig. 4/d, fig. 4/d, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5495&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2015 [Publicaţie]
8. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 156-165, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4805&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
9. Micle, Dorel, 86. Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, punct: „Dealu Cetăţuica”, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 414-417, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6386&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2019 [Publicaţie]
10. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4804&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
11. Bejan, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4806&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
12. Bejan, Adrian; Cîntar, Adrian; Măruia, Liviu; Micle, Dorel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2009, XLIV, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4395&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2009 [Publicaţie]
13. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
Fotografii sit

Scroll