Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN158519.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010TM-I-s-B-06089
NumeSitul arheologic de la Unip - Dealu Cetăţuica
JudețTimiş
Unitate administrativăSacoşu Turcesc
LocalitateUnip
PunctDealu Cetăţuica
ReperSitul se află la 3,2 km NV de biserica ortodoxă din Unip, la 2,57 km S-SV de biserica ortodoxă din Urseni, la 4,54 km V-SV de biserica ortodoxă din Uliuc şi la 350 m S de versantul stâng al Râului Timiş.
Forma de reliefgrind; câmpie
Utilizare terenpăşune pârlogită, lizieră de pădure şi pădure
Categorielocuire civilă
Tipaşezare fortificată
DescriereFaptul că pe teritoriul sitului nu s-au desfăşurat activităţi antropice moderne (lucrări agricole, îndiguiri, desecări, construcţii etc.) a făcut ca acesta să rămână într-o stare de conservare foarte bună. În proporţie de 70 % arealul aşezării fortificate este acoperit actualmente de liziera de NE a Pădurii Unip, restul sitului fiind reprezentat de o păşune sălbăticită şi răvăşită sistematic de mistreţi. De asemenea, pe latura de NV a sitului, în pădure, se observă câteva gropi vechi de cel puţin 30 de ani ale unor căutători de comori (vechime dedusă după grosimea copacilor crescuţi în aceste excavaţii).
Locuirea succesivă de la sfârşitul epocii bronzului şi până în evul mediu dezvoltat a generat o ridicare antropică a terenului, acesta luând aspectul unui tell.
ObservațiiCercetările arheologice de teren au descoperit un bogat material arheologic, reprezentat de fragmente ceramice din epoca bronzului, Hallstatt, Laténe şi evul
mediu, precum şi din fragmente de râşniţă din tuf vulcanic şi fragmente de lupe şi zguri de fier.
Stare de conservarefoarte bună / 20.02.2012
Data ultimei modificări a fişei20.2.2012
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare fortificată  Epoca bronzului      
Aşezare fortificată  Hallstatt timpuriu Basarabi A fost descoperită o locuinţă cu dimensiunile de 3,3 m × 3 m, cota cea mai adâncă a acesteia fiind de -0,84 m de la nivelul de conturare. Săparea complexului a relevat faptul că acesta prezintă o umplutură formată din 4 straturi, toate convergând spre centrul locuinţei, această zonă fiind şi cea mai joasă. După înlăturarea primului strat constând într-un sol brun închis, nisipos-lutos, cu o grosime variabilă între 0,05 şi 0,7 m a fost relevat un strat bogat în materiale arheologice, constând în bucăţi de diferite mărimi de chirpici fasonate pe una dintre părţi, precum şi material ceramic aparţinând atât speciilor fine şi semifine, dar mai ales grosiere. Unele fragmente de chirpici mai păstrau urmele unor nuiele. Sub aspectul materialului special s-a evidenţiat un obiect din lut de formă conică prevăzut cu un orificiu în partea superioară, o căniţa restaurabilă care era prevăzură cu o toartă supraînălţată, buza unui vas, lucrat într-o pastă grosieră, prevăzut la interior cu un brâu pentru susţinerea unui capac şi un vas miniatural reprezentând o strachină.  
Aşezare fortificată  Hallstatt mijlociu      
Aşezare fortificată  Hallstatt târziu      
Aşezare fortificată  Laténe      
Aşezare fortificată  Epoca medievală dezvoltată      
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2019
Nume Prenume Rol
FERENCZ Iosif Vasile 2
STAVILĂ Andrei 1
FLOCA Cristian 1
MICLE Dorel 1
Instituţia Rol
Universitatea de Vest, Timișoara 1
Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva 2
2. cercetare sistematică 2015
Nume Prenume Rol
FLOCA Cristian 1
MICLE Dorel 1
STAVILĂ Amdrei 1
ARDELEAN Adrian 1
Instituţia Rol
Universitatea de Vest, Timişoara 1
3. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
BERZOVAN Alexandru 2
STAVILĂ Andrei 1
BEJAN Adrian 1
MĂRUIA Liviu 1
MICLE Dorel 1
FLOCA Cristian 1
BOLCU Lavinia 1
BORLEA Oana 1
Instituţia Rol
Universitatea de Vest, Timișoara 1
Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca 2
4. periegheză 2007
Nume Prenume Rol
BOLCU Lavinia studentă
STAVILĂ Andrei student
STANCIU Marius student
VIDRA Lucian student
MĂRUIA Liviu
MICLE Dorel
CÎNTAR Adrian
DOROGOSTAISK Leonard

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2223, poz.51 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Bejan, Adrian; Micle, Dorel; Măruia, Liviu; Cîntar, Adrian, Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş. Punct. Dealu Cetăţuica, Cronica Cercetărilor Arheologice. Comisia Naţională de Arheologie - campania 2009. A XLIV-a Sesiune de Rapoarte Arheologice, Suceava, 27-30 mai 2010, București, 2010, 199-203 [Publicaţie]
6. Medeleţ, Florin; Bugilan, Ion, Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 175 [Publicaţie]
7. Micle, Dorel, 57. Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, Punct: Dealu Cetăţuica, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 103-104, fig. 1/a, fig. 1/b, fig. 2/a, fig. 2/b, fig. 2/c, fig. 2/d, fig. 2/e, fig. 2/f, fig. 3/a, fig. 3/b, fig. 3/c, fig. 3/d, fig. 4/a, fig. 4/b, fig. 4/c, fig. 4/d, fig. 4/d, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5495&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2015 [Publicaţie]
8. Bejan, Adrian, CCronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, 156-165, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4805&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2011 [Publicaţie]
9. Micle, Dorel, 86. Unip, com. Sacoşu Turcesc, jud. Timiş, punct: "Dealu Cetăţuica", Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 414-417, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6386&d=Unip-Sacosu-Turcesc-Timis-Dealu-Cetatuica-2019 [Publicaţie]