Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   94660.01
Nume   Aşezarea Coslogeni de la Unirea - Rău
Județ   Călăraşi
Unitate administrativă   Unirea
Localitate   Unirea
Punct   Rău
Reper   Aşezarea este situată pe malul stâng al braţului Răul (Bala), în Balta Călăraşului, la aproximativ 2 km amonte de confluenţa acestuia cu braţul Borcea şi la circa 2 km est de comuna Unirea.
Reper hidrografic - nume   Braţul Rău
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune; pădure; locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl se află pe o ridicătură de pământ în Balta Călăraşului. Poziţionat pe malul braţului Dunării "Rău", între "Rău" şi Braţul Borcea. Starea de conservare a sitului arheologic este precară, mare parte din acesta surpându-se şi prăbuşindu-se în apele braţului Dunării. Stratigrafia sa nu este unitară, în partea sudică depunerile rezultate în urma locuirii sunt de 0,30 - 0,60 m, cu un singur nivel de locuire, în timp ce în jumătatea nordică grosima nivelului cultural atinge până la 1,20 m şi conţine numeroase complexe arheologice. În unele zone se observă două niveluri arheologice întrerupte de depuneri aluvionare ce pot depăşi 1 m. Faptul se datorează unor inundaţii cauzate de creşterea debitului Dunării.
Observații   Pe profilul stâng al braţului Dunării au observat complexe arheologice pe o lungime de peste 2 km. Aşezarea a fost distrusă permanent prin curgerea apei şi surparea malurilor. În primăvara anului 1991, apele au distrus mai bine de 1 500 m², iar în cursul observaţiilor făcute în anul 1994 s-a constatat că se erodase o suprafaţă de peste 3 ha din situl arheologic.
Suprafața sitului   cca. 5 ha
Stare de conservare   grav afectat / 27.09.2021
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 27.09.2021; Ploi acide: 2 / 27.09.2021; Exces de apă în sol: 5 / 27.09.2021; Exces de salinitate în sol: 1 / 27.09.2021; Exces de aciditate în sol: 1 / 27.09.2021; Alunecări de teren: 3 / 27.09.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 24.03.2020; Vandalism: 1 / 27.09.2021; Furturi: 1 / 27.09.2021; Incendii provocate: 1 / 27.09.2021
Data ultimei modificări a fişei   27.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
fragmente osteologice  La Tène (Sec. IV – III a. Chr.)    

 
 
aşezare nefortificată  La Tène (sec. IV-sec. III a. Chr.) getică  

În anul 1991, au fost cercetate 17 complexe şi anume o locuinţă adâncită, 3 bordeie, un cuptor de uz gospodăresc, un probabil cuptor de ars ceramică şi 11 gropi, complexe ce reprezintă doar o parte din cele ce se observau în ruptura malului. În acelaşi sit au fost descoperinte şi fragmente osteologice umane (oasele unui braţ de copil, în locuinţa 1 şi fragmente de cranii dispersate, fără un context clar arheologic) .
Pe baza fragmentelor ceramice descoperite aşezarea a putut fi datată în secolele IV - III î.Ch. sau cel mai târziu la începutul secolului al II-lea î.Ch. Au fost descoperite şi fragmente ştampilate de amfore greceşti provenind din Heracleea Pontică, Sinope, Thasos şi Rhodos.
În rupturile de maluri au fost descoperite şi câteva fragmente ceramice specifice altor culturi arheologice mult mai vechi: Boian, faza Giuleşti, Cernavoda II şi Noua-Sabatinovka-Coslogeni. Deoarece nu au fost cercetate zonele în care au fost descoperite aceste vestigii nu se poate preciza întinderea sau durata acestor locuiri.


 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. 1994 *    
Universitatea "Dunărea de Jos", GalaţiOPREA Vasile
Muzeul Brăilei "Carol I"SÂRBU Valeriu
2. săpături de salvare 1991 Universitatea "Dunărea de Jos", GalaţiOPREA Vasile
Muzeul Brăilei "Carol I"SÎRBU Valeriu

Bibliografie
1. Oprea, Vasile, 2012 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Oprea, Vasile, Cronica Cercatărilor aheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=643&d=Unirea-Calarasi-Rau-1983--1992 [Publicaţie]
3. Paveleț, Eugen, Studiu privind siturile arheologice descoperite pe raza comunei Unirea, județul Călărași, 2021 [Document de arhivă] (sursa fişei de sit)
4. Sârbu, Valeriu, Oprea, Vasile, Pandrea, Dumitrel, Cercetări arheologice din așezarea getică de la Unirea - „Rău”, jud. Călărași, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, Călărași, 1995, p. 147 - 166 [Publicaţie]
 
 
Scroll