Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   10809.02
Nume   Situl arheologic de la Ususău - Dealu Cuzminţi NV
Județ   Arad
Unitate administrativă   Ususău
Localitate   Ususău
Punct   Dealu Cuzminţi NV
Reper   obiectivul arheologic se află la 2,59 km VSV de biserica ortodoxă din Ususău; la 970 m S de DJ 682 Lipova - Ususău; la 5,84 km E de biserica ortodoxă din Băile Lipova şi la 1,75 km S de versantul stâng al Râului Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Obiectivul este amplasat pe un con de dejecţie de la tangenţa unei văi fără nume cu albia majoră din versantul stâng al Râului Mureş. Terenul se prezintă sub forma unui platou, bine profilat, care domină arealul mlăştinos din Bazinetul Ususăului (zona "Şesu Tanţoş"), fiind ferit şi de efectul celor mai puternice viituri ale Mureşului. Pe o suprafaţă de peste 3 ha pigmentaţia solului este brun-negricioasă, la suprafaţa ternului mistreţii scoţând fragmente de chirpic sau ceramice. Construcţiile unei stâne afectează suprafaţa obiectivului.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Elena Pîrpîliţă
Data descoperirii   2009
Suprafața sitului   cca. 3 ha
Stare de conservare   medie / 04.05.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 04.05.2016
Data ultimei modificări a fişei   04.05.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului (?)        
Aşezare  Epoca fierului (?) Hallstatt (?)      
Aşezare  Epoca dacică (?)        
Aşezare  Epoca medievală (sec. XV-XVI)        
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)    

cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui relativ bogat material arheologic, scos la suprafaţă de râmăturile mistreţilor şi de muşuroaiele de cârtiţă. Pigmenţaţia solului este brun-negricioasă pe o suprafaţă de cca. 3 ha, denotând existenţa unei aşezări importante, amplasate la extremitatea sudică a albiei majore a Mureşului.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* PÎRPÎLIȚĂ Elena
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll