Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   10809.12
Name   Structura arheologică incertă de la Ususău - Ususău S-2
County   Arad
Commune   Ususău
City/Town/Village   Ususău
Place   Ususău S-2
Landmark   obiectivul arheologic se află la 850 m SE de biserica ortodoxă din Ususău; la 450 m V de DJ 682 Ususău – Dorgoş; la 2,14 km NV de biserica ortodoxă din Dorgoş şi la 420 m E de versantul drept al Pârâului Valea Dorgoşului.
Hydrographic landmark - name   Valea Dorgoşului
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   păşune
Site Class   Structură incertă
Site Type   Structură incertă
Description   obiectivul este amplasat în lunca formată la confluenţa Pârâului Mare cu albia majoră a Mureşului, în Bazinetul Ususăului, la limita arealului inundabil. Constă dintr-o incintă de pământ dreptunghiulară, cu laturile de 20 x 15 m şi o înălţime păstrată a valului de pământ de cca. 0,5 m. În exterior valul pare a avea un şanţ aplatizat. Prin morfologia sa, această construcţie prezintă analogii cu burgus-urile romane, dar cercetările minuţioase de teren nu au identificat nici un artefact care să poate fi pus în relaţie cu structura de pământ. În lipsa unor cercetări sistematice, vizând desfăşurarea unor prospecţiuni non-invazive (magnetometrie) sau săpături, funcţionalitatea şi datarea acestui obiectiv rămân un deziderat de perspectivă. Nu este exclusă şi o datare în epoca modernă a construcţiei (o situaţie similară am întâlnit în urma cercetărilor sistematice de teren din hotarul localităţii Moşniţa Veche, jud. Timiş).
Notes   structură cu funcţionalitate incertă, posibil fortificaţie de pământ de tip burgus.
Discoverer   Liviu Măruia, Oana Borlea, Lavinia Bolcu, Elena Pîrpîliţă, Ioan Vedrilă
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 05.05.2016
Human risk   Afectare parţială: 3 / 05.05.2016
Last record update   05.05.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Nedeterminată    

incertă. Doar demararea unor investigaţii sistematice va putea furniza indicii suplimentare privind datarea complexului respectiv.

cercetările sistematice de teren nu au surprins nici un tip de artefact care să poată fi pus în relaţie cu structura dreptunghiulară de pământ.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BORLEA Oana
* BOLCU Lavinia
* PÎRPÎLIȚĂ Elena
* VEDRILĂ Ioan
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll