Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160715.03
Nume   Situl arheologic de la Văcăreni - Valea Nevestelniţa 1
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Văcăreni
Localitate   Văcăreni
Punct   Valea Nevestelniţa 1
Reper   Situl se află la gura Văii Nevestelniţa care debuşează la 2 km est de sat în fosta Baltă a Dunării.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Staţiunea este amplasată pe pantele line ale versantului stâng al văii.
Au fost descoperite fragmente ceramice Latène, romane, medievale/moderne.
Fragmentele ceramice preistorice sunt Gumelniţa, unele, iar altele, probabil Babadag III.
Observații   Situl este amplasat pe teritoriul localităţilor Văcăreni şi Luncaviţa.
Data descoperirii   1951
Stare de conservare   grav afectat / 23.03.2020
Riscuri naturale   Inundaţii: 3 / 23.03.2020; Animale: 3 / 23.03.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 23.03.2020; Vandalism: 4 / 23.03.2020
Regim de proprietate   privat
Proprietar   privat
Data ultimei modificări a fişei   21.09.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A2      
Aşezare  Hallstatt Babadag / III      
Aşezare  La Tène neprecizată      
Aşezare  Epoca romană        
Aşezare  Epoca medievală        
Aşezare  Epoca modernă        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2012

*    
ICEM Tulcea MICU Cristian
MIHAIL Florian
AILINCĂI Sorin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Văcăreni Valea Nevestelnița, com. Văcăreni, jud. Tulcea, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Haşotti, Puiu, Epoca neolitică în Dobrogea, Ed. Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, Constanţa, 1997, p. 85 [Publicaţie]
3. Comşa, Eugen, Neoliticul judeţului Tulcea, 2, Tulcea, 1971, p. 17 [Publicaţie]
4. Micu, Cristian, Studiu Istoric și arheologic comuna Luncavița, 2012 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
5. Micu, Cristian; Ailincăi Sorin; Mihail, Florian; Stănică, Aurel; Panait, Valentin; Costea, Iuliana; Dima, Ligia; Mocanu, Marian; Iacob, Mihaela; Paraschiv, Dorel, 2012 [PUG]
 
 
Scroll