Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101430.01
Nume   Situl arheologic de la Vadu Lat - Ferma de Tăuraşi
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Vadu Lat
Punct   Ferma de Tăuraşi
Reper   Situl se află la cca. 85 m N de intrarea în satul Vadu Lat, pe malul estic al râului Neajlov, la 100 de metri est-nord-est de locul în care pârâul Dâmbovnic se varsă în Neajlov, la aproximativ 15 metri nord de cimitirul din sat, pe terenul fostei Ferme de tăuraşi Bucşani.
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire; agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Sit pluristratificat cu două nuclee principale de locuire: unul din epoca bronzului, care se concentrează în extremitatea sud-vestică, pe un bot de terasă, foarte probabil fortificat iar celălalt, din perioada La Tène, concentrat în zona de terasă propriu-zisă, dezvoltându-se spre nord şi est. Au mai fost identificate (inclusiv în carote) fragmente ceramice gumelniţene în zona nord-vestică, inclusiv fragmente centimetrice de chirpic ars şi piese din silex (inclusiv un nucleu epuizat), dar nu se pot face separări sedimentologice. Materialul arheologic se regăseşte în numai 30-40 cm de depunere care acoperă argila terasei.
Limita nord-vestică a staţiunii se află la cca 375 metri sud-est de intrarea în satul Bucşani. Întregul sit se află pe terenul fostei Ferme de Tăuraşi Bucşani şi în proximitatea sa sud-vestică şi sud-estică (proprietate publică şi privată), înglobând mai vechile toponime - La Dănel, Ferma de Tăuraşi I şi II (La Releu)
Observații   Situl cuprinde aşezările cunoscute în bibliografie cu vechile toponime: La Dănel, Ferma de Tăuraşi I şi II.
Iniţial situl a avut codul RAN 101387.03 , fiind greşit plasat pe teritoriul localităţii Bucşani.
Descoperitor   Cătălin Bem
Data descoperirii   2000
Suprafața sitului   18,446 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 25.01.2022; Agricultură intensivă: 4 / 25.01.2022
Regim de proprietate   privată; publică;
Data ultimei modificări a fişei   25.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Eneolitic dezvoltat (a doua jumătate a mileniului V BP) Gumelniţa      
aşezare fortificată  Epoca bronzului timpuriu neprecizată      
aşezare  La Tène (secolul II p. Chr.) Geto-dacă      
aşezare  Epoca migraţiilor (secolele III-IV p. Chr.) Neprecizat      
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVII) românească      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2000-2007

în 2004 au fost realizate carotaje, iar în 2007 au fost realizate fotografii aeriene.

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin
Universitatea din București FRONESCU Ionuţ

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Bucşani - Ferma de Tăuraşi, 2007 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin; Fronescu, Ionuţ, Repertoriul Microzonei Bucşani, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 2007, 4-5 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
3. Fronescu, Ionuţ, Principalele caracteristici stratigrafice ale carotelor din campania 2004, Cronica cercetărilor arheologice din România: campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, 82, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3078&d=Bucsani-Giurgiu-microzona-Bucsani-2004 [Publicaţie]
4. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 118-122; 195-198; 309-314 [Publicaţie]
 
 
Scroll