Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   64915.05
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CV-II-a-A-13303
Nume   Ansamblul Bisericii Romano-Catolică cu hramul "Sfânta Treime" de la Valea Crişului („Szentháromság”)
Județ   Covasna
Unitate administrativă   Valea Crişului
Localitate   Valea Crişului
Adresa   Nr. 152
Reper   Biserica se găseşte în partea nordică a localităţii, vis-a-vis de biserica reformată.
Reper hidrografic - nume   Valea Crişului
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Ansamblul Bisericii Romano-Catolică "Sf. Treime" este format din biserica romano-catolică, cavoul familiei Kalnoky şi zidul de incintă.
Stare de conservare   bună / 06.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 06.01.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   06.01.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XIII - XVI, transf. sec. XVII)       CV-II-m-A-13303.01 
zid de incintă  Epoca medievală (sec. XIII-XVI)        
Zid de incintă  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)       CV-II-m-A-13303.03 
Cavou  Epoca modernă (sec. XIX)       CV-II-m-A-13303.02 
Absidă  Epocă medievală (Sec. IV)    

Din biserica romanică se mai păstrează doar absida semicirculară.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.1030, poz.481, 482, 484 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 670 bis/1.X.2010, București, 2010, 1047 [Ordin MCC]
3. Cavruc, Valerii, Repertoriul arheologic al județului Covasna, Muzeul Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, 1998, 149 [Publicaţie]
4. Vătășianu, Virgil, Istoria artei feudale în Țările Române, 1, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1959, 84 [Publicaţie]
5. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, Institutul Național al Patrimoiului, București, 2016, 1188-1189, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-CV.pdf [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll