Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   18313.01
Nume   Aşezarea din a doua epocă a fierului de la Valea Nenii
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Priboieni
Localitate   Valea Nenii
Reper   Aşezarea a fost identificată la nord-est de satul Valea Nenii, pe terasa malului stâng a pârâului Valea Paraschiveşti. Terasa pe care au fost făcute descoperirile are 1,2 ha.
Reper hidrografic - nume   Valea Paraschiveşti
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură, păşune, pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Descoperirea, la începutul lunii martie 2019, pe terasa malului stâng a pârâului Valea Paraschiveşti, a unui tezaur de denari romani republicani a determinat efectuarea în zonă a unui sondaj arheologic. Tezaurul, din care anterior executării sondajului se recuperaseră 15 piese (cu detectorul de metale), a fost găsit în marginea de est a terasei. Aici, pe zona unde se concentrau cele mai multe dintre descoperirile monetare, a fost trasat un sondaj de 10×1,5 m, orientat sud-nord. Cu această ocazie, s-a observat că stratul arheologic, nu foarte gros, 20 cm, apare la 10-15 cm, în unele locuri fiind ras aproape în totalitate de plug. Sub stratul arheologic, la adâncimea de 0,35/0,40 m apare solul nativ (un lut-argilos cu pietriş), steril arheologic. Sigurele complexe identificate în sondaj au fost o groapă (Gr. 1) şi resturile unei locuinţe. La sud-vest de sondaj au fost găsite două noi monede romane republicane, ce întregesc tezaurul respectiv la 17 piese . Ele s-au aflat la adâncimea de 10-15 cm, în pământul purtat de plug. De altfel nici celelalte gropi săpate de detectorist nu depăşesc 20 cm. Una dintre aceste gropi a fost surprinsă chiar pe profilul estic al sondajului şi avea adâncimea 15 cm. Complexele identificate în sondaj dovedesc că terasa malului stâng a pârâului Valea Paraschiveşti a fost ocupată în cea de-a doua epocă a fierului de o aşezare.
Data descoperirii   martie 2019
Stare de conservare   medie / 03.04.2019
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   27.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  La Tène (sec. II – sec. I a.Chr.)    

Au fost identificate o groapă şi resturile unei locuinţe. Groapa a apărut la adâncimea de 0,33 m, avea formă de căldare şi se adâncea cu încă 0,30 m în solul viu. Diametrul ei nu a putut fi măsurat, ea fiind prinsă în profilul de sud al secţiunii pe o lungime de 0,70 cm şi în cel vestic, pe 0,55 cm. Umplutura gropii conţinea fragmente ceramice şi lemn ars. Limitele locuinţei nu au putut fi nici ele stabilite, prezenţa ei fiind indicată de cantitatea mare de chirpici şi ceramică dispersate pe o suprafaţă relativ mare, 3,90 m, dar şi de faptul că în carourile 4-7, pe profilurile de vest şi de est ale sondajului se observă o albiere. Dintre fragmentele ceramice găsite în „locuinţă”, s-au recuperat o ceaşcă întreagă şi o mare parte dintr-un vas borcan. Ceramica este în proporţie de 95% modelată cu mâna, iar ca pastă predomină cea de culoare brună, cu mult nisip în compoziţie.

 
Tezaur monetar  La Tène (Al treilea sfert al sec. II – ultimul sfert al sec. I a.Chr.)    

Tezaurul a fost găsit în marginea de est a terasei. Distribuţia celor 17 piese monetare pe o suprafaţă de teren relativ restrânsă (30 × 15 m), precum şi eşalonarea cronologică a lor, din treilea sfert al secolului II a.Chr până în ultimul sfert al sec. I a.Chr. dovedesc că ele au constituit un tezaur, probabil dispersat în timpul lucrărilor agricole efectuate de-a lungul timpului.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 2019

Diagnostic arheologic intruziv (autorizaţia MCIN-DPC nr. 96/18.03.2019). În sondajul arheologic stratigrafia se prezintă astfel: 0 – 0,10/0,15 m: nivel vegetal; 0,10/0,15 – 0,30/0,40 m: nivel arheologic; sub 0,30/0,40 m: nivel de pământ lutos-argilos cu pietriș (steril arheologic).

Muzeul Județean Argeș MĂNDESCU Dragoș
DUMITRESCU Ion
PĂDURARU Marius
PIȚIGOI Ioan Andi

Bibliografie
1. Măndescu, Dragoș, 2019 [Fişă de sit]
 
 
Scroll