Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   19383.01
Nume   Situl arheologic de la Valea Stânii - Vărzărie
Județ   Argeş
Unitate administrativă   Ţiţeşti
Localitate   Valea Stânii
Punct   Vărzărie
Reper   Situl se află la vest de DJ 73D, pe terasa dreaptă a râului Argeşel, aproape de vărsarea acestuia în Râul Târgului, în extremitatea de sud a comunei Ţiţeşti, satul Valea Stânii şi pe limita de hotar cu oraşul Mioveni, cartier Racoviţă.
Reper hidrografic - nume   Argeşelul
Reper hidrografic - tip   pârâu
Utilizare teren   agricultură, păşune, locuire
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare civilă; necropolă
Descriere   Cunoscut încă din 1995 în urma unor descoperiri întâmplătoare de vestigii funerare din prima epocă a fierului, situl arheologic de la Valea Stânii a început să fie cercetat sistematic din toamna anului 2014.
Au fost reperate, aşadar, vestigii din cel puţin patru epoci diferite: epoca bronzului mijlociu (cultura Tei - mileniul III BC), prima epocă a fierului (sec. VII-VI BC), epoca romană (sec. II-III AD), epoca bizantină (sec. VI AD) şi epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII AD), toate într-un areal unitar de maximum 1 kmp.
Observații   Situl se află pe teritoriul a două comune, având alocate două coduri RAN, 13310.04 şi 19383.01.
Data descoperirii   1994
Suprafața sitului   15.000 mp
Stare de conservare   bună / 25.03.2009
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 04.03.2021; Inundaţii: 3 / 04.03.2021; Incendii: 3 / 04.03.2021; Animale: 1 / 04.03.2021; Exces de apă în sol: 3 / 04.03.2021; Exces de salinitate în sol: 3 / 04.03.2021; Exces de aciditate în sol: 3 / 04.03.2021
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 04.03.2021; Afectare parţială: 4 / 04.03.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   08.09.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu (mil. II a.Chr.) Tei  

Săpăturile arheologice din anul 2015 au adus şi clarificări importante legate de aşezarea de epoca bronzului de la Valea Stânii. Nivelul de locuire de epoca bronzului a fost surprins prin intermediul unei secţiuni de 50 m x 1,5 m, la adâncimea de -0,3/-0,35 m. Grosimea stratului arheologic este de 0,15-0,25 m, cu o consistenţă nisipoasă şi de culoare brun-închis. Au fost cercetate două bordeie şi două gropi menajere ce aparţin nivelului epocii bronzului. Materialul ceramic recoltat este foarte bogat, la care se adaugă câteva piese din silex, bucăţi de chirpici şi de zgură, precum şi oase de animale, relevante pentru aspectul traiului zilnic şi pentru economia de tip pastoral a comunităţilor preistorice din această zonă.

 
Necropolă tumulară  Hallstatt (sec. VII-VI a.Chr.) Ferigile-Bârseşti  

După ce în campania arheologică din 2014 au fost cercetate două morminte de incineraţie de la finalul primei epoci a fierului, s-a continuat cercetarea necropolei ale cărei trăsături principale permit încadrarea cronologică şi culturală în grupul Ferigile.
În 2015 au fost săpate trei noi morminte tumulare din ansamblul necropolei hallstattiene de tip Ferigile ce numără peste 35 de tumuli, astăzi aplatizaţi şi în parte distruşi de lucrările agricole. Cele trei morminte cercetate în 2015 se aflau în partea de nord a necropolei, în apropierea zonei ocupate de gospodăriile din marginea sudică a satului Valea Stânii.
Toate cele trei morminte erau tumulare. Tumulul propriu- zis (mantaua), astăzi mult aplatizat, era alcătuit din pietre de râu, bolovani de dimensiuni mari şi medii, dispuşi pe 1-3 straturi, cu o înălţime maximă de 0,5 m. Diametrul tumulilor era de circa 8-9 m.

Deosebit de important, doi din cei trei tumuli cercetaţi nu au fost atinşi de fierul plugului, astfel încât se poate afirma că există o structură arheologică intactă, neatinsă de acum mai bine de două milenii şi jumătate.

 
Aşezare  La Tène (sec. II-IV p. Chr.) Chilia-Militari  

Aşezarea de epocă romană suprapune în partea de nord necropola Ferigile şi se dezvoltă şi pe platoul de la nord de necropolă, zonă cunoscută ca punctul „Mărgineanca”. În campaniile 2015 şi 2017 au fost surprinse şi complexe, o groapă de provizii în formă de pâlnie şi o locuinţă uşor adâncită în pământ (0,60 m). Pe platoul de la nord de necropolă apar fragmente ceramice din pasă roşie şi din pastă gri-cimetoasă, fină, lucrate la roată. Pe unele fragmente (poate vase de provizii) apare un decor realizat din benzi de linii în val.

 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XIX)    

Au fost descoperite câteva materiale medievale (ceramică specifică, un fragment de cataramă din fier) ce demonstrează existenţa în acele locuri a unei locuiri medievale, probabil a vechiului sat Mărgineanca, astăzi dispărut, dar amintit în documentele vremii.

 
Monedă / Follis Epoca migraţiilor (secolul al VI-lea p. Chr.) bizantină   Descoperit în punctul „Mărgineanca”, la est de eleşteu

În urma verificărilor în teren efectuate în anul 2013, în zona în care a apărut moneda s-a constatat că în zonă nu există alte urme de natură arheologică.
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2020

Muzeul Județean Argeș, Piteşti DUMITRESCU Ion
MĂNDESCU Dragoş
IOAN-PIȚIGOI Andi
2. cercetare sistematică 2019

Muzeul Județean Argeș, Pitești MĂNDESCU Dragoș
PIȚIGOI Ioan Andi
DUMITRESCU Ion
3. cercetare sistematică 2018

Muzeul Județean Argeș, Piteşti MĂNDESCU Dragoș
PIȚIGOI Ioan Andi
DUMITRESCU Ion
4. cercetare sistematică 2017

În campania 2017 (septembrie-octombrie), a fost cercetată o nouă suprafață de circa 340 m2 în zona central-nordică a necropolei halstattiene târzii.

Muzeul Județean Argeș, Pitești MĂNDESCU Dragoș
PIȚIGOI Andi
DUMITRESCU Ion
5. cercetare sistematică 2016

Muzeul Județean Argeș, Pitești MĂNDESCU Dragoș
DUMITRECU Ion
6. cercetare sistematică 2015

* DUMITRESCU Ion
Muzeul Județean Argeș, Pitești MĂNDESCU Dragoș
PĂDURARU Marius
7. cercetare sistematică 2014

Muzeul Judeţean Argeş MĂNDESCU Dragoș
DUMITRESCU Ion
PIȚIGOI Andi
8. cercetare preventivă 2009

Muzeul Judeţean Argeş MĂNDESCU Dragoș
DUMITRESCU Ion
9. evaluare de teren 2005

Muzeul Județean Argeș, Pitești MĂNDESCU Dragoş
Școala Davidești MIROIU Marius

Bibliografie
1. Măndescu, Dragoş, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2006, p., http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3543 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Valea Stânii, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Măndescu Dragoș, 60. sat Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeş, Punct „Vărzărie”, Cronica cercetărilor arheologice din România, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 107, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5492&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2015 [Publicaţie]
4. 71. Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeș - Punct: „Vărzărie”, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 149-150, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5911&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2017 [Publicaţie]
5. Măndescu, Dragoș, Valea Stânii | Comuna: Ţiţeşti | Judeţ: Argeş | Punct: Vărzărie | Anul: 2018, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 241-243, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6243&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2018 [Publicaţie]
6. Măndescu, Dragoș, 88. Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeș, punct: „Vărzărie”, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2019, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2020, 425-427, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6384&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2019 [Publicaţie]
7. Măndescu, Dragoș, 2018 [Fişă de sit]
8. Măndescu, Dragoș, Miroiu, Marius, Așezarea aparținând culturii Tei de la Valea Stânii (comuna Țițești, județul Argeș), Argesis. Studii și comunicări - seria istorie, XIV, Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti, 2005, 101-107, https://bit.ly/30cRvY8 [Publicaţie]
9. Măndescu, Dragoș, Dumitrescu, Ion, Păduraru Marius, Repertoriul arheologic al județului Argeș, Istros, Brăila, 2014 [Publicaţie]
10. Măndescu, Dragoș et all, Valea Stânii | Comuna: Ţiţeşti | Judeţ: Argeş | Punct: Vărzărie | Anul: 2014, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2015, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5648&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2014 [Publicaţie]
11. Măndescu, Dragoș et all, Valea Stânii | Comuna: Ţiţeşti | Judeţ: Argeş | Punct: Vărzărie | Anul: 2015, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2016, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5492&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2015 [Publicaţie]
12. Măndescu, Dragoș et all, Valea Stânii | Comuna: Ţiţeşti | Judeţ: Argeş | Punct: Vărzărie | Anul: 2016, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2016, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2017, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5687&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2016 [Publicaţie]
13. Măndescu, Dragoș, 60. Valea Stânii, com. Țițești, jud. Argeș. Punct: „Vărzărie”, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2020, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și Centrul de Cercetare a Patrimoniului și Istoriei Socio-Culturale, București, 2021, 330-332, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6616&d=Valea-Stanii-Titesti-Arges-Varzarie-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll