Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   125025.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   NT-II-a-A-10735
Nume   Situl arheologic Mânăstirea Secu de la Vânători-Neamţ
Județ   Neamţ
Unitate administrativă   Vânători-Neamţ
Localitate   Vânători-Neamţ
Adresa   Str. Secu 1496
Reper   Mănăstirea se află pe valea Secului.
Reper hidrografic - nume   Secul
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Mănăstirea Secu, cu hramul "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul", este ctitoria lui Nestor Ureche, mare vornic - tatăl cronicarului Grigore Ureche - şi a fost ridicată în anul 1602 în proximitatea unui schit mai vechi, al lui Zosin. Mânăstirea este cunoscută în izvoarele medievale scrise şi sub denumirea de Xeropotam.
De-a lungul anilor clădirile din incinta mănăstirii au cunoscut intervenţii repetate. Dintre acestea pot fi amintite construirea unor chilii de către marele logofăt Cehan Racoviţă, la mijlocul veacului al XVII-lea, actualmente dispărute, precum şi unele extinderi la biserica mare. După prefacerile din anii 1812-1818 a urmat tragicul eveniment din 1821. În urma asediului turcesc asupra eteriştilor aflaţi între zidurile mânăstirii, a avut loc reamenajarea şi ridicarea de chilii între 1821-1825, zugrăvirea catapetesmei în 1833. În 1844 a avut loc un nou incendiu, drept pentru care s-au refăcut din nou chiliile. În 1847 a fost adăugată proscomidia de către ieroschimonahul Calistrat, iar în 1878 s-a reclădit vestmântăria. Între anii 1966-1973, a avut loc restaurarea generală a ansamblului, intervenţie în cadrul căreia s-au marcat şi etapele de construcţie. Lucrările de restaurare au fost însoţite şi de investigaţiile arheologice conduse de către Adrian Bătrâna, care s-au încheiat în 1971, dar care au rămas nepublicate.
Observații   Codul RAN acordat în autorizaţia de cercetare nr 113/01.01.2002 este greşit. Mânăstirea se află pe raza localităţii Vânători Neamţ şi nu a localităţii Mânăstirea Neamţ. Ca urmare codul RAN 125043.01 a fost înlocuit cu 125025.02.
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 12.01.2022
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Parohia
Data ultimei modificări a fişei   12.01.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Mănăstire  Epoca medievală dezvoltată (sec.XVI-XVIII)    

Are hramul "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul" şi a fost ridicată în anul 1602 în proximitatea unui schit mai vechi, al lui Zosin. A fost cunoscută în izvoarele medievale scrise şi sub denumirea de Xeropotam.

 
Biserică  Epoca medievală (sec. XVII)   1602 -1605 

Biserica cu hramul „Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul” a fost construită între 1602-1605 de către Nestor Ureche şi cneaghina Mitrofana. Pictura acestea a fost refăcută în 1850, iar lucrări de restaurare au fost realizate de către D.M.I. între 1968-1977.

 
Incintă fortificată  Epoca modernă (sec. XVIII, reclădit 1824)        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2002

CMJ Neamţ ASĂVOAIE Costică
JOSANU Vitalie
DUMITROAIA Gheorghe

Bibliografie
1. Dumitroaia, Gheorghe, 2003 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
2. Asăvoaie, Constantin, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, p. 282-283, nr. 177, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2088 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2061, poziția 489 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll