Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12448.11
Nume   Situl arheologic de la Varniţa - Valea Obloage-3
Județ   Arad
Unitate administrativă   Şiştarovăţ
Localitate   Varniţa
Punct   Valea Obloage-3
Reper   obiectivul arheologic se află la 1,8 km SV de biserica ortodoxă părăsită din Varniţa; la 3,69 km E de biserica ortodoxă din Şiştarovăţ; la 4,82 km SE de DJ 572 Lipova - Şiştarovăţ şi la 70 m S de versantul stâng al Pârâului Valea Obloage.
Reper hidrografic - nume   Valea Obloage
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   obiectivul este amplasat pe o terasă bine profilată din versantul stâng al Pârâului Valea Obloage, vis-á-vis de obiectivele 12448.09 şi 12448.10, împreună cu care poate forma aceeaşi vatră de aşezare medievală. Pe latura de SE este poziţionat un puternic izvor de coastă, actualmente colmatat. Şi grupul celor trei obiective medievale de la obârşia Văii Obloage reprezintă unul dintre cele mai tipice situaţii de amplasare a aşezărilor medieval dezvoltate investigate de noi în Dealurile Lipovei.
Descoperitor   Liviu Măruia, Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Cristian Floca, Anca Morar
Data descoperirii   2009
Stare de conservare   medie / 25.05.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 25.05.2016
Data ultimei modificări a fişei   25.05.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)    

cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unor sporadice artefacte arheologice, scoase la suprafaţă de muşuroaiele de cârtiţă şi râmăturile mistreţilor. Situaţia este generată de faptul că terenul nu a fost afectat de lucrările agricole moderne. Sondajul pentru verificarea texturii solului (30x40x50 cm) a relevat existenţa unui sol brun-cenuşiu, cu sporadice fragmente ceramice şi de chirpic în componenţă.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* BOLCU Lavinia
* BORLEA Oana
* FLOCA Cristian
* MORAR Anca
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Măruia, Liviu, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll