Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   161375.01
Nume   Situl arheologic Valea Cavaculei 1 de la Vasile Alecsandri
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Stejaru
Localitate   Vasile Alecsandri
Punct   Valea Cavaculei
Reper   Aşezarea romană se află la N de localitatea Vasile Alecsandri, pe cursul superior al pârâului Cavacula.
Reper hidrografic - nume   Cavacula
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   Aşezare civilă
Descriere   În dreapta şoselei Stejaru - Vasile Alecsandri, în pădure, se găseşte o întinsă aşezare de epocă romană care este străbătută de cursul pârâului Cavacula. După spusele localnicilor, în vale a fost descoperit un apeduct din tuburi ceramice, protejate de lespezi de piatră.
Observații   În anii 2013 şi 2014 au intrat in colecţiile ICEM Tulcea cca. 50 de monede (una otomană iar restul romane), provenite din punctele „Valea Cavaculei” şi „Abazaua / La Cetate”.
Descoperitor   Dorel Paraschiv
Data descoperirii   2014
Suprafața sitului   90242,06549 mp
Stare de conservare   precară / 02.12.2015
Riscuri antropice   Demolare: 4 / 02.12.2015; Afectare parţială: 4 / 02.12.2015; Vandalism: 4 / 02.12.2015; Furturi: 4 / 02.12.2015
Regim de proprietate   public
Proprietar   Ocolul Silvic Ciucurova
Data ultimei modificări a fişei   02.12.2015
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
cuptor  epoca romană     Cuptorul a fost descoperit la ▼0,60 m adâncime, în proximitatea unui drum forestier situat la V. Forma este aproape circulară, diametrul interior fiind de 4,20 m..

Materialele arheologice descoperite constau în monede, un fragment dintr-o brăţară de sticlă şi numeroase vase de bucătărie fragmentare datate în sec. IV p.Chr. La acestea se adaugă o fibulă „puternic profilată”, datată în sec. II.
 
Aşezare  Sec. II-IV d.Hr. romană  

De pe suprafaţa aşezării au fost recoltate fragmente ceramice datate în sec, II-IV p, Chr.

 
asezare  Sec. IV d.Hr. post-romană  

În perimetrul aşezării a fost descoperită o monedă din secolul IV d.Hr.

 
Cuptor  neprecizată neprecizată  

În perimetrul aşezării, a fost descoperit un cuptor, ce pare bine conservat. Diametrul acestuia este de cca. 4 m. Probabil cuptorul era utilizat pentru arderea materialului tegular.

 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2016

în cadrul proiectului ARHEOMAP pe Valea Casimcei, în zona satului Vasile Alecsandri

     
2. periegheză 2015

Obiectivul cercetării arheologice a fost înregistrarea unor situri, complexe sau materiale arheologice în cadrul proiectului Archeomap

* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* MOCANU Marian
ICEM Tulcea * *
3. periegheză 2014

Obiectivul cercetării arheologice a fost înregistrarea unor situri, complexe sau materiale arheologice în cadrul proiectului Archeomap

* PARASCHIV Dorel
* IACOB Mihaela
* MOCANU Marian
ICEM Tulcea * *

Bibliografie
1. Paraschiv, Dorel, 2015 [Fișă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Paraschiv, Eugen Dorel et all, Vasile Alecsandri | Comuna: Stejaru | Judeţ: Tulcea | Punct: Valea Cavaculei - "Cabana lui Stanciu" (Cuptorul 1) | Anul: 2017, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2017, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2018, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6066&d=Vasile-Alecsandri-Stejaru-Tulcea-Valea-Cavaculei-%96-%84Cabana-lui-Stanciu%94-Cuptorul-1-2017 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll