Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157576.11
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06090
Nume   Tumulul de la Vizejdia - Movila între hotare/ M 3
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Gottlob
Localitate   Vizejdia
Punct   Movila între hotare/ M 3 (Movila Capului)
Reper   Tumulul se află la 2,12 km NV de biserica ortodoxă din Vizejdia, la 3,8 km SV de biserica ortodoxă din Tomnatic, la 6,43 km E-SE de biserica ortodoxă din Nerău şi la 450 m V de versantul drept al Canalului Galaţca.
Reper hidrografic - nume   Galaţca
Reper hidrografic - tip   canal
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   teren arabil (arealul din jurul tumulului); vegetaţie de arbuşti spinoşi (suprafaţa tumulului)
Categorie   descoperire funerară
Tip   tumul
Descriere   Obiectivul arheologic este reprezentat de un tumul proeminent, cu o înălţime păstrată de cca 5 m şi un diametru la bază de cca 50 m, având versanţii abrupţi, ceea ce a împiedicat integrarea acestuia în circuitul agricol.
Stare de conservare   foarte bună / 21.02.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 2 / 21.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   05.04.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tumul  necunoscută    

Lipsa cercetărilor arheologice impietează asupra datării obiectivului, el putând fi datat din epoca bronzului şi până la începuturile epocii moderne.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Universitatea de Vest din Timișoara BOLCU Lavinia
STAVILĂ Andrei
STANCIU Marius
MĂRUIA Liviu

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2223, poz. 52 [Ordin MCC]
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Kisléghi, Nagy Gyula, Archaeológiai Napló, Szeged - Temesvár, 2010, 16-25 [Publicaţie]
5. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, București, 2011 [Publicaţie]
 
 
Scroll