Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   39809.04
Nume   Situl arheologic de la Vlăsineşti - La Ocoale
Județ   Botoşani
Unitate administrativă   Vlăsineşti
Localitate   Vlăsineşti
Punct   La Ocoale
Reper   Situl se află extravilan, la 3800 m sud-sud-est de sat, pe partea stângă a văii Iazul Mare, la sud-vest de Iazul Nou.
Reper hidrografic - nume   Iazul Nou
Reper hidrografic - tip   iaz
Forma de relief   pantă
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Observații   Situl nu a fost verificat de Colectivul Repertoriului Arheologic Botoşani. Necropola din cadrul sitului a fost distrusă parţial de lucrările de amenjare a Iazului Nou.
Descoperitor   G. Foit
Data descoperirii   1961
Suprafața sitului   75567.610135 mp
Stare de conservare   precară / 26.01.2012
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 26.01.2012
Data ultimei modificări a fişei   10.04.2012
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare deschisă  La Tène mijlociu (sec. II-I. a. Chr.) Poieneşti-Lukaşevka      
Necropolă plană  La Tène târziu (sec. II-III) Sarmatică      
Aşezare deschisă  Epoca medievală târzie        

Bibliografie
1. Șovan, Liviu Octavian, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Păunescu, A., Șadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al județului Botoșani, București, 1976, 297 [Publicaţie]
3. Zaharia, N., Petrescu-Dîmboviţa, M., Zaharia, Em., Aşezări din Moldova (de la paleolitic până în secolul al XVIII-lea), București, 1970, 268 [Publicaţie]
4. Foit, G., Mormintele sarmatice de la Vlăsineşti (jud. Botoşani), Studii și cercetări de istorie veche, 4, 1970, 667-673 [Publicaţie]
5. Diaconu, V., Noi materiale arheologice din comuna Vlăsineşti, judeţul Botoşani, Suceava, XXXI-XXXII-XXXIII, Suceava, 2007, 91-92 [Publicaţie]
 
 
Scroll