Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   39845.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   BT-I-s-B-01845
Name   Situl arheologic de la Vorniceni - Lutărie
County   Botoşani
Commune   Vorniceni
City/Town/Village   Vorniceni
Place   Lutărie (Pod Ibăneasa)
Landmark   Situl se află extravilan, la 1900 m est de sat, pe partea dreaptă a pârâului Ibăneasa.
Hydrographic landmark - name   Ibăneasa
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   pantă
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Notes   Situl arheologic este epuizat în cea mai mare parte prin săpături arheologice şi distrus parţial de intervenţii neautorizate.
Discoverer   colectivul arheologic Corlăteni
Date of discovery   1950
Site Surface   47353.49856 mp
State of preservation   grav afectat / 30.01.2012
Human risk   Agricultură intensivă: 4 / 30.01.2012
Last record update   10.04.2012
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare deschisă  Eneolitic dezvoltat Cucuteni / A-B     BT-I-m-B-01845.02 
Aşezare deschisă  Epoca bronzului târziu Noua      
Aşezare deschisă  Hallstatt        
Aşezare deschisă  La Tène târziu Sarmatică      
Aşezare deschisă  Epoca migraţiilor (sec. IV - V) Sântana de Mureş - Cerneahov     BT-I-m-B-01845.01 
Aşezare deschisă  Epoca medievală timpurie (sec. IX-XI) Dridu      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2010

* DIACONESCU Maria
* CIUCĂLĂU Daniel
* SETNIC Eduard Gheorghe
Muzeul Judeţean Botoşani * *
2. cercetare preventivă 2008

* UNGUREANU Aurelia
* HAIMOVICI Sergiu
* SETNIC Eduard Gheorghe
* CIUCĂLĂU Daniel
* DIACONESCU Maria
Muzeul Judeţean Botoşani * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
Grupul Şcolar "Gh. Asachi", Botoşani * *
3. cercetare preventivă 2007

* DIACONESCU Maria
* CIUCĂLĂU Daniel
Muzeul Judeţean Botoşani * *
4. cercetare de salvare 2003

* ZAHARIA Gheorghe
* UNGUREANU Aurelia
* HAIMOVICI Sergiu
* ŞADURSCHI Pavel
* SETNIC Eduard Gheorghe
* DIACONESCU Maria
Muzeul Judeţean Botoşani * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
Grupul Şcolar "Gh. Asachi", Botoşani * *
Atelier "Nord Proiect" * *
5. cercetare preventivă 2002

* UNGUREANU Aurelia
* HAIMOVICI Sergiu
* ŞADURSCHI Pavel
* SETNIC Eduard Gheorghe
* DIACONESCU Maria
* ZAHARIA Gheorghe
Muzeul Judeţean Botoşani * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
Grupul Şcolar "Gh. Asachi", Botoşani * *
6. cercetare de salvare 2001

* HAIMOVICI Sergiu
* UNGUREANU Aurelia
* ŞADURSCHI Pavl
* SETNIC Eduard Gheorghe
* DIACONESCU Maria
Muzeul Județean Botoșani * *
Grupul Şcolar "Gh. Asachi", Botoşani * *
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi * *
7. periegheză 1973

Colectivul Repertoriului Arheologic Botoșani * *

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 321, 246-248 [Ordin MCC] (site record source)
3. Şovan, Liviu Octavian, 2008 [Fişă de sit] (site record source)
4. Crâșmaru, A, Contribuţii la cunoaşterea neoliticului din împrejurimile Săvenilor (jud. Botoşani), Studii și cercetări de istorie veche, 21, 2, 1970, 279 [Publicaţie]
5. Păunescu, A., Șadurschi, P., Chirica, V., Repertoriul arheologic al județului Botoșani, București, 1976, 298 [Publicaţie]
6. Teodor, D., Descoperiri arheologice şi numismatice la est de Carpaţi în secolele V-XI, București, 1997, 170 [Publicaţie]
7. Șadurschi, P.; Diaconescu, M; Setnic, E.; Haimovici, A.; Ungureanu, A., Vorniceni, com. Vorona. Pod Ibăneasa, Cronica cercetărilor arheologice campania 2002, 2002, 342-343 [Publicaţie]
8. Șadurschi, P.; Diaconescu, M; Setnic, E.; Haimovici, A.; Ungureanu, A., Vorniceni, com. Vorona. Pod Ibăneasa, Cronica cercetărilor arheologice campania 2001, București, 2001, 336-337, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1559&d=Vorniceni-Botosani-Pod-Ibaneasa-2001 [Publicaţie]
9. Șadurschi, P.; Diaconescu, M.; Setnic, E.; Melniciuc, A.; Haimovici, S.; Ungureanu, A.; Zaharia, I., Vorniceni, com. Vorona. Pod Ibăneasa, Cronica cercetărilor arheologice campania 2003, 2003, 372-374, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2388&d=Vorniceni-Botosani-Pod-Ibaneasa-2003 [Publicaţie]
10. Diaconescu, M., La ceramique et le plastique cucuteniennes de Vorniceni (dep. Botoşani), 120 ans des recherches de temps de bilase, Piatra Neamţ, 2005, 68-74 [Publicaţie]
11. Diaconescu, M., Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni-Pod Ibăneasa(1), Forum cultural, VII, 25, Botoșani, 2007, 4-7 [Publicaţie]
12. Diaconescu, M., Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni-Pod Ibăneasa(2), Forumul Cultural, VII, 26, Botoșani, 2007, 4-7 [Publicaţie]
13. Diaconescu, M., Elemente noi în plastica antropomorfă de la Vorniceni-Pod Ibăneasa (jud. Botoşani), Acta Musei Tutovensis, Bârlad, 2008, 68-74 [Publicaţie]
14. Diaconescu, Maria, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, 2009, 359-360, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4120&d=Vorniceni-Botosani-Pod-Ibaneasa-2008 [Publicaţie]
15. Nițu, A., Formarea şi clasificarea grupelor de stil AB si B ale ceramicii pictate Cucuteni - Tripolie, Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol", Supliment V, Iași, 1984, 4 [Publicaţie]
16. Diaconescu, M.; Ciucalău, D., Săpăturile de la Vorniceni, Cronica cercetărilor arheologice campania 2007, cIMeC, 2007, 195, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4015&d=Vorniceni-Botosani-Pod-Ibaneasa-2007 [Publicaţie]
17. Bem, Cătălin, Traian, Dealul Fântânilor. Fenomenul Cucuten A-B, Târgoviște, 2007, 87 [Publicaţie]
18. Diaconescu, M.; Setnic, E. Gh.; Ciucalău, D., Săpăturile de la Vorniceni, Cronica cercetărilor arheologice campania 2010, cIMeC, 2010, 140, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4676&d=Vorniceni-Botosani-Pod-Ibaneasa-2010 [Publicaţie]
19. Melniciuc, A., Cultura Cucuteni (faza A-B) în Câmpia Jijiei superioare şi a Başeului, (teză de doctorat, mss), 2011, 47 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll