Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   110991.02
Nume   Situl arheologic de la Vrancea - Km. fluvial 902+900 - 904
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Burila Mare
Localitate   Vrancea
Punct   Km. fluvial 902+900 - 904
Reper   Situl se află pe o terasă de pe malul Dunării între kilometrii fluviali 902+900 - 904, la cca 400 de metri nord de DJ565, respectic cca 920 de metri nord-est de satul Vrancea.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Cu ocazia diagnosticului arheologic de teren întreprins în anul 2021 au fost descoperite atât pe malul cât şi pe terasa Dunării numeroase fragmente ceramice, ce indică prezenţa în acest punct a unei aşezări datate în epoca bronzului (reprezentată de fragmente ceramice aparţinând culturii Verbicioara), dar şi a unei aşezări din perioada romană.
Descoperitor   Neagoe Marin Iulian, Neagoe Oana Minodora, Manea Cristian Dumitru, Dinulescu Paul Grigore
Data descoperirii   2021
Suprafața sitului   cca 33 ha
Stare de conservare   grav afectat / 13.05.2022
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 13.05.2022; Inundaţii: 5 / 13.05.2022; Ploi acide: 1 / 13.05.2022; Foc natural: 1 / 13.05.2022; Incendii: 1 / 13.05.2022; Animale: 1 / 13.05.2022; Insecte: 1 / 13.05.2022; Tornade: 1 / 13.05.2022; Exces de apă în sol: 1 / 13.05.2022; Exces de salinitate în sol: 1 / 13.05.2022; Exces de aciditate în sol: 1 / 13.05.2022
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 13.05.2022; Afectare parţială: 5 / 13.05.2022; Vandalism: 1 / 13.05.2022; Furturi: 1 / 13.05.2022; Incendii provocate: 1 / 13.05.2022
Regim de proprietate   privată
Data ultimei modificări a fişei   13.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      
aşezare  Epoca romană timpurie (secolele II-III p. Chr.) romană      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

Muzeul Regiunii „Porţilor de Fier“ - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore

Bibliografie
1. Neagoe, Marian Iulian, Studiu istoric și arheologic de fundamentare, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Burila Mare, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021 [Fişă de sit]
 
 
Scroll