Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   139713.18
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   SJ-I-s-B-04841
Nume   Situl arheologic de la Zalău - Tăneiul lui Winkler
Județ   Sălaj
Unitate administrativă   Municipiul Zalău
Localitate   Zalău
Punct   Tăneiul lui Winkler
Reper   Situl arheologic se află pe valea Mitii, la S de Laminorul de ţevi.
Reper hidrografic - nume   Valea Mitii
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Data ultimei modificări a fişei   05.11.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic neprecizată  

 
SJ-I-m-B-04841.01 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată  

 
SJ-I-m-B-04841.02 
Aşezare  Hallstatt neprecizată  

 
SJ-I-m-B-04841.03 
Aşezare  La Tène (sec. I a. Chr. - I p. Chr.) geto-dacică  

 
SJ-I-m-B-04841.04 
Aşezare  Epoca romană (sec II - III) neprecizată  

 
SJ-I-m-B-04841.05 
Aşezare  Epoca daco-romană (sec. IV p. Chr.) neprecizată  

 
 

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2001, poz. 1-6 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll