Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Imagine preluată din Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2005. Raportul nr. 50 1634
Informaţii despre SIT Fişa completă sitului     Localizează pe harta României *
Cod RAN63063.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010CT-I-s-A-02600.01
NumeSitul arheologic de la Capidava - Cetate
JudețConstanţa
Unitate administrativăTopalu
LocalitateCapidava
PunctCetate
ReperSitul se află la marginea de sud-vest a satului.
Categorielocuire civilă
Tipcetate
Suprafața sitului 1,5 ha
Regim de proprietatepublică
Proprietaradministrator MINAC
Data ultimei modificări a fişei10.2.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  Epoca romană neprecizată de la latura de NV a zidului de incintă, curtinele A, B şi C, până la axa Turnului 4 (bordeie, ziduri de piatră cu pământ, ziduri de piatră cu mortar, Basilica creştină). Perioada: romană, romană târzie, romano-bizantină, medio-bizantină.  
Construcţie  Epoca romană neprecizată de la axa Turnului 4 până la axa Turnului 5 şi de la latura de NE a zidului de incintă, curtinele C şi D, până la axa porţii mari, [Via Principalis], (construcţii, bordeie). Perioada: romană, romană târzie, romano-bizantină, medio-bizantină.  
Construcţie  Epoca medievală timpurie neprecizată de la axa porţii mari [Via Principalis], până la 1/2 curtina H şi de la axa turnului 5 până la latura de SE a zidului de incintă, curtina H. Construcţii - "corpuri de gardă", castelul târziu, bordeie. Perioada: romană, romană târzie, romano-bizantină, medio-bizantină.  
Construcţie  Epoca medievală timpurie neprecizată de la axa turnului 5 până la latura de SE a zidului de incintă, curtina G, şi de la 1/2 curtina G până în axul porţii mari [Via Principalis]. Construcţii: Casă bogată, cazărmi, bordeie. Perioada: romană, romană târzie, romano-bizantină, medio-bizantină.  
Cetate  Epoca bizantină târzie (sec. II-XI) neprecizată    
Locuire  Paleolitic      
Locuire  Mezolitic      
constructie  Epoca romană târzie romană Din săpăturile din campania 2001 din sectorul V au fost recuperate multe fragmente ceramice - mai puţine striate, medio-bizantine şi relativ multe romane târzii, amfore dar şi vase mici.  
bordeie  Epoca romano-bizantină   Săpătura în acest carou, situat în dreptul intrării marelui edificiu porticat din spaţiul extrem sudic al cetăţii, cunoscut sub numele de "Corpul de Gardă", şi-a propus degajarea elementelor de zidărie pentru limita dinspre NV şi V (¨ W 71 şi ¨ Z 72). După degajarea caroului de o grămadă de piatră acumulată din săpăturile anterioare, s-a procedat la degajarea resturilor unui zid din piatră cu pământ, care încăleca parţial porticul Corpului de Gardă, urmărind traseul acestuia din urmă, situat ¨ W 73. Înălţimea surprinsă a acestui zid târziu era de 0,5 m, iar lăţimea de cca. 0,65 m. S-au descoperit 3 bordeie şi numeroase fragmente ceramice romane-bizantine şi mai puţine din perioada medievală timpurie.  
bordeie  Epoca bizantină bizantină Au fost cercetate, în partea de NV a sectorului, opt bordeie denumite: B256, B255, B265, B272, B273, B279, B275, B276. Au fost descoperite numeroase fragmente ceramice medio-bizantine striate, între care o deosebită importanţă prezintă cele descoperite în substratul vetrei cuptorului din B255, constituind o "descoperire închisă", precum şi cele aflate într-o poziţie similară în cuptorul din B257. S-au mai descoperit de asemenea numeroase fragmente ceramice romano-bizantine - frecvente amforele striate şi cele cu coaste - dar nici un vas întreg.

Stratigrafia este formată din două locuiri.
 
construcţie  Epoca romană târzie romană Se cercetează comandamentului roman târziu - Principia (suprafeţele S 1, S 2, S 3, S 4, S 5 ;fiecare are dimensiunea de 4 x 4 m - total 64 m2). Respectivul proiect, ajuns la a doua campanie arheologică îşi propune obţinerea sistematică a informaţiei arheologice şi arhitecturale asupra respectivei clădiri oficiale dotată cu absidă, de epocă romană târzie. Edificiul a fost sever afectat de alunecări de teren înspre Dunăre în perioadă târzie şi mai ales prin suprapunerea sa în etapa finală de locuire a Capidavei cu o densă distribuţie a locuirii în bordeie mediobizantine.

Stratigrafia este formată din două locuiri.
 
Biserică  Epoca romano-bizantină (sec. VI)   În interiorul zidurilor, fortificaţia romană târzie de la Capidava, cu o suprafaţă care nu depăşeşte 1,5 hectare, adăposteşte un singur monument paleocreştin. Biserica ocupă o poziţie marginală în colţul de nord-est al cetăţii, în apropierea incintei, în dreptul turnului nr. 2 şi este tangentă cu colţul său nord-vestic la curtina B, în timp ce absida bisericii se găseşte la aproximativ un metru distanţă de curtina C a incintei.
Monumentul creştin a fost identificat de Gr. Florescu în perioada dintre cele două războaie mondiale, cu ocazia amplelor lucrări de degajare a incintei din prima jumătate a secolului XX. În cursul celei de-a doua jumătăţi a secolului XX şi după anul 2000, monumentul a mai făcut, în câteva rânduri, obiectul unor cercetări de teren. Din anul 2006 explorarea bisericii a fost reluată cu scopul de a revizui integral cercetările anterioare, în vederea publicării ulterioare a rezultatelor.
Descoperirile ilustrează un fenomen simptomatic de supraaglomerare a suprafeţei urbane în perioada secolelor IV-VI p.Chr., când numeroase construcţii cu destinaţii foarte diverse se alipesc curtinelor anterior pomenite, organizându-se practic din punct de vedere urbanistic în funcţie de traseul incintei pe care o folosesc ca punct de sprijin. Pentru implantarea bisericii structurile preexistente, cele mai multe datând din perioada secolelor III-V p.Chr., au fost nivelate şi sigilate practic sub nivelul edificiului creştin. Ocuparea terenului pare foarte intensă în cursul secolelor IV şi V în zona ce va fi ocupată la începutul secolului al VI-lea de monumentul de cult creştin, aşa cum par să o dovedească cele 94 de piese monetare recoltate din săpătură în campania 2015, atât în interiorul, cât şi în exteriorul bisericii, din contexte stratigrafice clare. Totodată, prezenţa mai multor piese cu caracter militar printre artefactele provenind din zona bisericii (umbo de scut, vârf de lance, numeroase piese de centură din bronz) ar putea constitui un indiciu pentru destinaţia militară a unora dintre construcţiile anterioare biserici, aflate sub ruinele sale.
 
Necropolă  Epoca bronzului   Au fost descoperite două morminte din perioada Bronzului târziu (C34 şi C115), atribuite de noi unei comunităţi de tip Coslogeni. Acestea se pot lega de descoperirile mai vechi de materiale arheologice din aceeaşi perioadă (sceptre-pisălog) apărute întâmplător în nivelurile romano-bizantine din cetate. Aceste descoperiri atestă existenţa unei comunităţi umane din sec. XIII-XII a.Chr. în acest spaţiu.
Densitatea complexelor dovedeşte o intensă exploatare a spaţiului extramuran.

Cu prilejul realizării proiectului de restaurare a cetăţii de la Capidava, în zona extramurană au fost proiectate o serie de construcţii şi amplasamente menite să contribuie la dotările necesare introducerii în circuitul turistic al monumentului. În acest scop, au fost proiectate şi avizate spre execuţie un centru de informare turistică, o parcare, căi rutiere, precum şi o alee de acces către centrul de informare, destinată persoanelor cu dizabilităţi.
 
Necropolă  Epoca medievală   Identificarea necropolei medievale în imediata apropiere a cetăţii aduce o viziune nouă asupra spaţiului în epoca medievală, dacă ar fi să o comparăm cu perioada anterioară, romano-bizantină, când necropola se afla la o distanţă de peste 300 de metri de incintă.  
Locuire  Epoca medievală   Au fost descoperite patru structuri de locuire C 5, C8, C 60, respectiv C 67. Toate cele patru locuinţe sunt databile pe baza materialului ceramic, descoperit in situ, în perioada medievală. În cazul complexelor C 5 şi C 67 situaţia este una aparte, locuinţele medievale fiind suprapuse la rândul lor de gropile mai multor morminte din aceeaşi epocă. La polul opus se plasează complexul C 8, situat la cca 35,00 m N de turnul VI al cetăţii, descoperit la o adâncime foarte mică (0,40 m), ce păstra încă cinci vase ceramice în cuptorul locuinţei. Acest aspect conferă informaţii noi cu privire la nivelul de călcare din perioada medievală în raport cu fortificaţia.  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2018 Sectorul de Est (intramuros) - sectoarele II, IV, V
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Ioan Carol 2
POTÂRNICHE Tiberiu 1
Instituţia Rol
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 1
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 2
2. cercetare sistematică 2018 Sectorul VII (intramuros)
Nume Prenume Rol
POPESCU Raluca 3
OPRIȘ Ioan Carol 2
MANEA Ioana 1
RAȚIU Alexandru 1
Instituţia Rol
Muzeul Naţional de Istorie a României 1
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 2
Muzeul Municipiului Bucureşti 3
3. cercetare sistematică 2018 Intra muros. Principia târzie; Sectorul de est
Nume Prenume Rol
PINTER Zeno 5
URDUZIA Claudia 5
POTÂRNICHE Tiberiu 4
DOBRINESCU Cătălin Ionuț 4
POPESCU Raluca 3
MANEA Ioana 2
RAȚIU Alexandru 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
Instituţia Rol
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 1
Muzeul Naţional de Istorie a României 2
Muzeul Municipiului Bucureşti 3
Muzeul de Istorie Națională şi Arheologie Constanţa 4
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 5
4. cercetare sistematică 2017
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Ioan Carol responsabil științific
DOBRINESCU Ionuț responsabil sector
PINTER Zeno membru colectiv-sectorul X extra muros
URDUZIA Claudia membru colectiv-sectorul X extra muros
POTÂRNICHE Tiberiu membru colectiv-sectorul de est, intra muros
RAȚIU Alexadru membru colectiv -sector
POPOESCU Raluca membru colectiv - sectorul VII, intra muros
Instituţia Rol
FI-UB 1
MNIR 1
MMB 1
MINAC 2
ULSB, Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 2
5. cercetare sistematică 2016
Nume Prenume Rol
DOBRINESCU Cătălin Ionuț responsabil sector
RAȚIU Alin membru în colectivul de cercetare
DUCA Mihai membru în colectiv
PINTER Zeno membru în colectiv
URDUZIA Claudia membru în colectiv
OPRIȘ Ioan Coordonator științific
Instituţia Rol
MNIR 1
MNIAC 1
ULBS 1
FI-UB 2
6. cercetare preventivă 2015
Nume Prenume Rol
RAȚIU Alexandru 6
PINTER Zeno - Karl 5
URDUZIA Claudia 4
PETCU Radu 3
POTÂRNICHE Tiberiu 3
LASCU Marius 3
DOBRINESCU Cătălin 3
BODOLICĂ Vitalie 3
OPRIȘ Ioan 3
DUCA Mihai 2
SÎRBU Cătălin 2
ACHIM Irina 1
Instituţia Rol
IAB 1
U Bucureşti 2
MINAC 3
M Brukenthal 4
ULB Sibiu 5
MNIR 6
7. cercetare sistematică 2014
Nume Prenume Rol
URDUZIA Claudia 4
PINTER Zeno - Karl 4
POTÂRNICHE Tiberiu 3
DOBRESCU Ionuț Cătălin 3
RAȚIU Alexandru-Mircea 2
OPRIȘ Ioan Carol 1
SION Anișoara
Instituţia Rol
U Bucureşti 1
MNIR 2
MINAC 3
M Brukenthal 4
8. cercetare sistematică 2013
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Ioan responsabil științific
DOBRINESCU Cătălin responsabil sector
RAȚIU Alexandru responsabil sectoarele III-VI
PINTER Zeno membru colectiv
URDUZIA Claudia membru colectiv
SION Anișoara arhitect
Instituţia Rol
FI-UB 1
MINAC 1
Muzeul Național Brukenthal, Sibiu 1
ULBS 1
9. cercetare sistematică 2012 Cercetările arheologice de la Capidava, cât şi operaţiunile de prelucrare a materialului arheologic rezultat şi de alcătuire a rapoartelor de cercetare s-au desfăşurat în campania 2012 pe durata lunilor august-octombrie. Rezultatele obţinute în acest an sunt notabile, cercetările arheologice s-au desfăşurat la Capidava întrun ritm accelerat, lor adăugându-li-se unele lucrări de conservare primară corespunzătoare, care au drept scop fi nal protejarea şi punerea în valoare prin vizitare a obiectivelor arheologice din cetatea romană şi bizantină de la Capidava.
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Ioan C. responsabil științific
MUNTEANU Florentin membru colectiv
STOIAN Gabriel membru colectiv
RAȚIU Alexandru membru colectiv
COVACEF Zaharia membru colectiv
POTÂRNICHE Tiberiu membru colectiv
PINTER Zeno - Karl membru colectiv
URDUZIA Claudia membru colectiv
ROMAN Delia membru colectiv
DELEANU Valentin membru colectiv
MATIȘ Anca membru colectiv
Instituţia Rol
ULB Sibiu 1
MN Brukenthal 1
MCC Hunedoara 1
MNIR 1
MINAC 2
UB-Facultatea de Istorie 2
10. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
OPRIȘ Carol responsabil științific
STOIAN Gabriel membru colectiv
MUNTEANU Florentin membru colectiv
RAȚIU Alexandru membru colectiv
COVACEF Zaharia membru colectiv
POTÂRNICHE Tiberiu membru colectiv
DOBRINESCU Cătălin membru colectiv
PINTER Zeno membru colectiv
HERLEA Simona Maria membru colectiv
URDUZIA Claudia membru colectiv
SION Anișoara membru colectiv
Instituţia Rol
MNIR 1
MN Brukenthal 1
ULB Sibiu 2
FI-UB 3
MINAC 3
11. cercetare sistematică 2010
Nume Prenume Rol
SION Anișoara 5
BELDIMAN Corneliu 5
PINTER Zeno 4
URDUZIA Claudia 4
HERLEA Maria 4
FLOCA Ana Maria 4
SPERIATU Vicentiu 4
BĂRBULESCU Theodor 4
PASCU Cătălin 4
COVACEF Zaharia 3
ACHIM Irina 2
OPRIȘ Carol Ioan 1
RAȚIU Alexandru 1
STOIAN Gabriel 1
MUNTEANU Florentin 1
ENE Daniel 1
ȘTEFAN Dan 1
ȘTEFAN Maria Magdalena 1
Instituţia Rol
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie 1
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti 2
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa 3
Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu 4
Institutul Naţional al Patrimoniului 5
Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir", Bucureşti 6
12. cercetare sistematică 2005
Nume Prenume Rol
MIRON Costin 2
DOBRINESCU Cătălin 2
VOINEA Valentina 2
ALEXANDRU Niculae 2
CONSTANTIN Robert 2
PINTER Zeno Karl 2
URDUZIA Claudia 2
BELDIMAN Cornel 2
OPRIŞ Ioan 1
COVACEF Zaharia 1
Instituţia Rol
UCDC Bucureşti
MINAC 2
U Constanţa 2
MA Callatis 2
ULB Sibiu 2
U Bucureşti organizator
13. cercetare sistematică 2000
Nume Prenume Rol
COVACEF Zaharia responsabil sector
OPRIŞ Ioan C. responsabil sector
FLORESCU Radu responsabil
MATEI Cristian membru colectiv
DOBRINESCU Cătălin-Ionuţ membru colectiv
MIRON Costin membru colectiv
ŢIPLIC Marian membru colectiv
PINTER Zeno Karl membru colectiv
Instituţia Rol
MINAC 1
UCDC Bucureşti 2
ULB Sibiu 2
U Bucureşti 2
14. cercetare sistematică 1999
Nume Prenume Rol
COVACEF Zaharia membru colectiv
DOBRINESCU Cătălin Ionuţ membru colectiv
OPRIŞ I. C. membru colectiv
GEORGESCU Nicolae membru colectiv
MIRON Costin membru colectiv
FLORESCU Radu coordonator
Instituţia Rol
MINAC 1
U Bucureşti 2
MA Callatis 2
ULB Sibiu 2

Bibliografie
1. Florescu, Grigore; Florescu, Radu; Diaconu, Petre, Capidava. Monografie arheologică, I, Bucureşti, 1958 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Florescu, Radu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, 52-57, 35, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1261 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Florescu, Radu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, 26, 31, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=908 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Opriş, Ioan Carol, Capidava, 2005 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, 942, 107 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
7. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=679 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=124 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
9. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=224 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
10. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1996, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1997, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=389 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
11. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1997, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1998, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=484 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
12. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 1998, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1999, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1577 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
13. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1260 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
14. Matei, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1199 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
15. Opris, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1027 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
16. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1028 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
17. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1314 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
18. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1317 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
19. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1315 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
20. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1313 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
21. Matei, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1312 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
22. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1311 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
23. Ţiplic, Marian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1316 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
24. Ţiplic, Ioan Marian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1907 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
25. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1906 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
26. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1905 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
27. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1904 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
28. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1902 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
29. Matei, Cristian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2002, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2003, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1903 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
30. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2189 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
31. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2191 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
32. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2194 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
33. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2193 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
34. Florescu, Radu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2004, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=2190 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
35. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2005, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3086 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
36. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3345 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
37. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3340 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
38. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
39. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3342 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
40. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3344 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
41. Haimovici, Sergiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3347 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
42. Haimovici, Sergiu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3348 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
43. Miron, Costin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3343 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
44. Beldiman, Corneliu, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3622 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
45. Scurtu, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3623 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
46. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3616 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
47. Bălăşescu, Adrian, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3621 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
48. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4029 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
49. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3844 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
50. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4028 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
51. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3846 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
52. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4030 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
53. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3849 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
54. Matei, Cristian, Consideraţii privind raportul dintre Classis Flavia Moesica şi fortificaţiile limesului roman de la Dunărea de Jos (sec. I-VI) ,, Pontica, XXIV, Constanţa, 1991, 151-152 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
55. Ocheşanu, Radu, Câteva descoperiri de denari romani republicani din Scythia Minor, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 83 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
56. Florescu, Radu, Limesul dunărean bizantin în vremea dinastiilor isauriană şi macedoneană, Pontica, XIX, Constanţa, 1986, 171 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
57. Opriş, Ioan, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4215 [Publicaţie]
58. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3617 [Publicaţie]
59. Opriş, Ioan, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, Bucuresti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3619 [Publicaţie]
60. Covacef, Zaharia, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2006, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2007, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3618 [Publicaţie]
61. Ene, Daniel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4216 [Publicaţie]
62. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4217 [Publicaţie]
63. Covacef, Zaharia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4218 [Publicaţie]
64. Miron, Costin, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2008, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4219 [Publicaţie]
65. Beldiman, Corneliu, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4293 [Publicaţie]
66. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4289 [Publicaţie]
67. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4288 [Publicaţie]
68. Covacef, Zaharia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4287 [Publicaţie]
69. Ene, Daniel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4286 [Publicaţie]
70. Achim, Irina, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4285 [Publicaţie]
71. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4284 [Publicaţie]
72. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2009, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4292 [Publicaţie]
73. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4513 [Publicaţie]
74. Covacef, Zaharia, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4512 [Publicaţie]
75. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4511 [Publicaţie]
76. Achim, Irina, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4510 [Publicaţie]
77. Opriș, Ioan, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4508 [Publicaţie]
78. Institutul Național al Patrimoniului, Proiect AFCN 360 - tur virtual, 2012, http://360.inp.org.ro/index.php/obiective/cetatea-capidava-jud-constanta [site web]
79. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 47-49, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5312&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2014 [Publicaţie]
80. Achim, Irina, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 134-137, fig. 1, fig. 2, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5574&d=Capidava-Topalu-Constanta-Biserica-peleocrestina-2015 [Publicaţie]
81. Achim, Irina, Les fosses d'autel paléochrétiennes en Scythie Mineure. Essai d'analyse, Atti del Convegno internationale "Nuove ricerche su la romanità danubiano-balcanica I-VI sec. d.C., Accademia di Romania in Roma, 2004, 277-291 [Publicaţie]
82. Achim, Irina; Opriș I. C., Loca sancta Scythiae: l'église paléochrétienne de Capidava, un monument délaissé, Antiquitas istro-pontica. Mélanges d'archéologie et d'histoire ancienne offerts à Alexandru Suceveanu, Mega, Cluj- Napoca, 2010, 521-534 [Publicaţie]
83. Achim, Irina, Nuove ricerche archeologiche sui monumenti paleocristiani della Scizia, Neue Forschungen zum frühen Christentum in den Balkanländern (Archäologische Forschungen 26. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historischen Klasse. Denkschriften 484.), Viena, 2015, 133-142, pl. 90-99 [Publicaţie]
84. Barnea, I., Nouvelles considérations sur les basiliques chrétiennes de Dobroudja, Dacia, XI-XII, 1945-1947, 221-241 [Publicaţie]
85. Barnea, I., Le cripte delle basiliche paleocristiane della Scizia Minore, 1981, 489-505 [Publicaţie]
86. Bădescu, A., Amfore orientale de tip Kapitän II descoperite la Histria în sectorul Basilica extra muros, MCA, 9, 2013, 189-198 [Publicaţie]
87. Băjenaru, Constantin, Minor Fortifications in the Balkan-Danubian Area from Diocletian to Justinian, National Museum of Romanian History. The Centre for Roman Military Studies, 8, Cluj- Napoca, 2010, 47, fig. 33 [Publicaţie]
88. Cecchelii, M., Le strutture murarie di Roma tra IV e VII secolo, Materiali e tecniche dell'edilizia paleocristiana a Roma, Roma, 2001, 11-102 [Publicaţie]
89. Ciugudean, D., "Ringschnallencingulum"-Type belts from Apulum, Scripta classica. Radu Ardevan sexagenario dedicate, Mega, Cluj- Napoca, 2011, 99-113 [Publicaţie]
90. Florescu, Radu, Bordeiul medio-bizantin de la Capidava şi rolul său în viaţa familiilor de stratiotai, Zilele antropologiei româneşti - universul locuinţei, Sibiu, 2004, 253-61 [Publicaţie]
91. Gândilă, A., Early Byzantine Capidava: the numismatic evidence, Cercetări numismatice, 12-13, 2006-2007, 105-130 [Publicaţie]
92. Henig, M., Classical Gems in Fitzwilliams Museum, Cambridge, Cambridge, 1994 [Publicaţie]
93. Paraschiv, Dorel, Amfore romane şi romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII), Iași, 2006 [Publicaţie]
94. Suceveanu, Alexandru, La céramique romaine des Ier-IIIe siècles ap. J.-C, Histria, X, Bucuresti, 2000 [Publicaţie]
95. Ștefan, Al. S., Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Capidava (com. Topalu, jud. Constanţa) - 1976. Sectorul basilicii paleocreştine,, Arhiva INMI, Fond DMI, dosar nr. 2974, 1976 [Fişă de sit]
96. Torbatov, S., Ukrepitelnata sistema na provinciia Skitia (krai na III-VII v.), V. Tărnovo, 2002, 288-297, fig. 77 [Publicaţie]
97. Treistar, M. Y., Finds of metal elements of roman military costume and horse-harness in the North Pontic area, Talanta, 32-33, 2000-2001, 109-122 [Publicaţie]
98. Zhuravlev, D. V., New data on details of roman military equipment and horse's harness from Chersonesos and its environs, Ancient civilizations, 9, 1-2, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2003, 87-116 [Publicaţie]
99. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Proiect de cercetare arheologică preventivă, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 131-133, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5572&d=Capidava-Topalu-Constanta-CAPIDAVA-2015--PROIECT-DE-CERCETARE-ARHEOLOGICA-PREVENTIVA-2015 [Publicaţie]
100. Capidava 2015 - Sector Extramuros. Centrul de informare turistică, parcare, alee acces centru de informare, căi rutiere, extindere centru de informare, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 157-158, pl. 1, pl. 2, pl. 3, pl. 4, pl. 5, pl. 6, pl. 7, pl. 8, pl. 9, pl. 10, pl. 11, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5588&d=Capidava-Topalu-Constanta-Centrul-de-informare-turistica-parcare-alee-acces-centru-de-informare-cai-rutiere-extindere-centru-de-informare-2015 [Publicaţie]
101. Cheluţă-Georgescu, N., Cercetări efectuate in necropola romană (Capidava 1978). Raport preliminar, MCA, 13, 1979, 179-182 [Publicaţie]
102. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Curtinele A şi B, sector I intra muros, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 136-140, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5575&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
103. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Curtinele A, sector I intra muros, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 140-142, Planşa 1: fig. 1, fig. 2; planşa 2: fig. 3, fig. 4; planşa 3: fig. 5, fig. 6; planşa 4: fig. 7, fig. 8; planşa 5: fig. 9, fig. 10; planşa 6: fig. 11, fig. 12; planşa 7: fig. 13, fig. 14., http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5577&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
104. Histria. Monografie Arheologică, 1, București, 1954 [Publicaţie]
105. Pârvan, V., Cetatea Ulmetum. Descoperirile primei campanii de săpături din vara anului 1911, București, 1912 [Publicaţie]
106. Opriș, Ioan, Incinta medio-bizantină. Zidul de sec. IX-XI de pe curtinele C-D și E ale cetății Capidava, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 142-144, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5578&d=Capidava-Topalu-Constanta-Incinta-medio-bizantina-2015 [Publicaţie]
107. Pinter, Z. K., Capidava 2015 - Porta Principalis, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 144-145, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5579&d=Capidava-Topalu-Constanta-Porta-Principalis-2015 [Publicaţie]
108. Potârniche, Tiberiu; Lascu, Marius, Capidava 2015 - Curtina G - carourile P-R 75, L-R 76, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 145-148, Planşa 1, planşa 2, planşa 3, planşa 4, planşa 5, planşa 6, planşa 7, planşa 8, planşa 9, planşa 10, planşa 11, planşa 12, planşa 13, planşa 14., http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5582&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
109. Opriș, Ioan, Capidava 2015 - Turnul nr. 7 - Poarta principală a cetății, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 148-150, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, fig. 18., http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5583&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate-2015 [Publicaţie]
110. Opris, Ioan; Duca, Mihai, Capidava 2015 - Turnul Nr. 8 / Curtinele I, J ale Capidavei, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 152-155, Pl. 1: fig. 1, fig. 2; pl. 2; fig. 3; fig. 5; fig. 6; fig. 7; fig. 8; fig. 9; fig. 10, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5586&d=Capidava-Topalu-Constanta-Cetate--Turnul-nr-8-2015 [Publicaţie]
111. Dobrinescu, Cătălin; Bodolică, Vitalie, Capidava 2015 - Sector PORT, Debarcader/ Molul portuar antic, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 155-157, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5587&d=Capidava-Topalu-Constanta-Port-2015 [Publicaţie]
112. Opriș, Ioan; Duca, Mihai; Rațiu, Alexandru; Bălănescu, Radu, Capidava 2015 - punctul "Turnul de belvedere", sector VII intra muros, Cronica cercetărilor arheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 150-152, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5585&d=Capidava-Topalu-Constanta-Turnul-Belvedere-2015 [Publicaţie]
113. Opriș, Ioan, Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV - VI p. Chr.), Enciclopedică, București, 2003, 166, Fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9, fig. 10, fig. 11, fig. 12, fig. 13, fig. 14, fig. 15, fig. 16, fig. 17 [Publicaţie]
114. Opriș, Ioan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2018, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2017, Institutul Național al Patrimoniu, Bucureşti, 2018, 140-147 [Publicaţie]
115. Potârniche, Tiberiu; Opriș, Ioan Carol, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, 2019, 226-227 [Publicaţie]
116. Rațiu, Alexandru; Opriș, Ioan Carol; Popescu, Raluca; Manea, Ioana, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 223-226 [Publicaţie]
117. Opriș, Ioan Carol, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2018, Institutul Național al Patrimoniului în parteneriat cu Muzeul Național Brukenthal, Sibiu, 2019, 222-223 [Publicaţie]
 

Informaţii despre imagine
Datare2005
Publicată înCronica Cercetarilor Arheologice din România, Campania 2005
Raportul nr. 50 1634