Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Imagine preluată din Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2011. Raportul nr. 124
Informaţii despre SIT Fişa completă sitului     Localizează pe harta României
Cod RAN43420.22
NumeAşezarea getică de la Însurăţei - Fântâna Frumoasă
JudețBrăila
Unitate administrativăOraş Însurăţei
LocalitateÎnsurăţei
PunctFântana Frumoasă
ReperÎn limita administrativă a oraşului Însurăţei, pe terenul din luncă care are astăzi aspectul unei câmpii joase şi netede, largă de 7 - 9 km, ce se întinde între cele două terase ale Călmăţuiului. Râul Călmăţui, al cărui curs unic este regularizat şi încadrat de diguri solide, se află foarte aproape de terasa de pe malul stâng. Situl se află pe o zonă mai înaltă, aproape de terasa de pe malul drept al Călmăţuiului, separată de aceasta de un amplu meandru al unui prival care, foarte probabil, este un fost braţ al Călmăţuiului, probabil un fost grind din vechea luncă inundabilă, acoperit de un strat gros de sediment nisipos. Cercetarea s-a facut pe zona se vor ridica generatoarele de curent G18 şi G19, din cadrul parcului eolian al firmei SC Energie Ecologică Rogis SGR SRL.
Forma de reliefluncă
Utilizare terenamplasament Parc eolian ROGIS
Categorielocuire
Tipaşezare
ObservațiiCercetarea arheologică a terenului pe care se vor ridica generatoarele de curent G18 şi G19, din cadrul parcului eolian al firmei SC Energie Ecologică Rogis SGR SRL, s-a impus datorită rezultatelor diagnozei de teren întreprinsă pe suprafaţa întregului parc eolian în intervalul 2009 - 2010. În timpul diagnozei, pe suprafaţa viitoarelor G18 şi G19, au fost identificate, la suprafaţa solului şi în microsondajele efectuate, mai multe fragmente de vase getice lucrate cu mâna, care se datau în sec. IV - III a. Chr. Din acest motiv, în raportul de diagnoză am solicitat cercetarea arheologică preventivă a amplasamentului viitoarelor generatoare menţionate în vederea identificării unor
eventuale vestigii arheologice şi a descărcării terenului de sarcină arheologică.
Descoperitorcolectivul de arheologi care a participat la cercetările de diagnostic don 2009-2010 şi la săpăturile arheologice preventive din 2011
Data descoperirii2009-2011
Suprafața sitului 3000 mp
Stare de conservaremedie / 22.10.2018
Riscuri antropiceAfectare parţială: 3 / 22.10.2018
Data ultimei modificări a fişei28.2.2019
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  La Tène (sec. IV-III î.Hr..) getică G18. Au fost trasate două secţiuni, de 40 x 2 m, pe axele suprafeţei, perpendiculare una pe cealaltă, precum şi două casete. Casetele au fost deschise după ce în S2 s-au identifi cat două vase getice de provizii, cu scopul de a surprinde alte eventuale vestigii (complexe de locuire ori artefacte). Suprafaţa cercetată este de 172,50 mp (S1
= 40 x 2 m; S2
=40 x 2 m; Cas1
= 2,50 x 2,50 m; Cas2
= 2,50 x 2,50 m).
În S1 a fost înregistrată următoarea stratigrafie:
- (0 - 25) cm - sediment vegetal recent;
- (25 - 55) cm - sediment loessoid de nivelare, scos din canalul de desecare aflat în imediata apropiere;
- (55 - 85) cm - sediment brun nisipos;
- (85 - 150) cm - sediment negru-brun, mâlos, nisipos;
- (150 - 200) cm - sediment loessoid nisipos.
În S2, precum şi în cele două casete de lângă aceasta, am identificat următoarea stratigrafie:
- (0 - 25/30) cm - sediment vegetal recent;
- (30 - 50/55) cm - sediment loessoid de nivelare, scos din
canalul de desecare afl at în imediata apropiere;
- (55 - 80) cm - sediment brun nisipos, rezultat din activităţile de
îmbunătăţiri funciare din 2/2 sec. XX;
- (80 - 110/115) cm - sediment brun, nisipos;
- (110/115 - 140/145) cm - sediment brun - gălbui, mâlos, nisipos;
- (145 - 200) cm - sediment loessoid nisipos.
La marginea nord-estică a S2, la adâncimea de - 95/100 cm, în stratul cu sediment brun-nisipos, au fost descoperite două vase getice de mari dimensiuni, situate la cca. 1,50 m unul de celălat. Nu a fost identificat niciun complex arheologic (groapă sau oricare alt
tip de amenajare), aşa cum reiese şi din situaţia stratigrafică. Profilul S2 arată clar că succesiunea depunerilor nu este întreruptă de nicio intervenţie antropică, antică ori modernă. Pentru a surprinde eventualele complexe de locuire, precum şi alte artefacte sau resturi osteologice, am deschis şi două casete, deoparte şi de alta a S2 , însă nu au fost identificate alte complexe. După formă şi decor, cele două vase sunt tipice pentru olăria getică din sec. IV - III a. Chr. Recipientele descoperite sunt vase de provizii, aşa cum o dovedesc dimensiunile şi forma, care au aparţinut unei locuiri sezoniere. Faptul că vasele au fost depuse în sedimentul nisipos a înlesnit dispariţia urmelor gropii
în care au fost aşezate. Nu excludem posibilitatea ca alte vestigii să fi fost distruse de îmbunătăţirile funciare din 2/2 sec. XX, odată cu răşluirea stratului de sediment nisipos.G19. Se află la cca. 20 m nord de şoseaua Însurăţei - Zăvoaia, poziţionată pe o zonă înaltă, foarte probabil un grind din lunca
Călmăţuiului; acum, locul este acoperit cu nisip. La suprafaţa solului
şi în strat s-au descoperit mici fragmente ceramice getice (sec. IV-III
a. Chr.). S-au trasat două secţiuni, aşezate în cruce, perpendiculare
una pe cealaltă, urmând axele suprafeţei. Suprafaţa cercetată este de 160 mp (S1 = 40 m x 2 m; S2 = 40 m x 2 m).
În S1 am identifi cat următoarea stratigrafie:
- (0 - 25) cm - sediment vegetal recent;
- (25 - 45) cm - sediment loessoid de nivelare, scos din canalul de desecare aflat în imediata apropiere;
- (45 - 70) cm - sediment brun, nisipos;
- (70 - 95/100) cm - sediment negru-brun, mâlos, nisipos;
- (100 - 150) cm - sediment loessoid nisipos.
În zona unde se întâlneau cele două secţiuni, la adâncimea -
(60 - 70) cm, în stratul cu sediment brun-nisipos, au fost descoperite
mai multe fragmente ceramice ce provin de la vase getice databile în
sec. IV - III a. Chr. Nu a fost identificat nici un complex arheologic, aşa cum reiese şi din situaţia stratigrafică.
 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2011
Nume Prenume Rol
PANDREA Stănică 1
SÎRBU Valeriu 1
VERNESCU Mirela 1
CROITORU Costin 1
Instituţia Rol
Muzeul Brăilei 1

Bibliografie
1. Pandrea, Stănică, 124. Însurăței, jud. Brăila, Punct: Parc eolian ROGIS, Fântână - DJ 203, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2011, Institutul National al Patrimoniului, București, 2012, 225-226, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4841 [Publicaţie]
2. Pandrea, Stănică; Vernescu, Mirela, Raport de evaluare de teren pentru proiectul "Parc eolian pe teritoriul administrativ al orașului Însurăței", 2010 [Fişă tehnică]
 

Informaţii despre imagine
Datare2011
Publicată înCronica Cercetarilor Arheologice din România, Campania 2011
Raportul nr. 124