Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23081
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune (descending) Site components Chronology Last update (descending) Map
45833.05 Situl arheologic de la S de Bălteni. Situl este localizat la S de sat, pe partea stângă a şoselei Bălteni-Largu, la E de cimitir, pe malul stâng al pârâului Strâmbu.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Bălteni, com. C.A. Rosetti   aşezare deschisă   Antichitate / secolul al IV-lea p. Chr.   03.11.2020 (creată)   Map*  
104564.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bălteni-Valea Izvorului şi Valea Roşie. în partea vestică a satului, între Valea Izvorului şi Valea Roşie   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Bălteni, com. Periş   Aşezare   Latène, Epoca migraţiilor / sec. II - I a. Chr., sec. V p. Chr.   31.10.2008 (verificată)   Map*  
31538.01
 History Monuments List of 2010
Fortificaţia hallstattiană de la Bălnaca - Dealul Simionului. la 1 km V de localitate, deasupra tunelului de cale ferată, pe malul drept al Crişului Repede   fortificaţie   fortificaţie   Bihor   Bălnaca, com. Şuncuiuş   Fortificaţie   Hallstatt   10.12.2014 (verificată)   Map  
77929.01 Aşezarea de epoca bronzului de la Băleşti - Linia a doua. Aşezarea a fost identificată la 300 m N-V de Şcoala Băleşti, pe o terasă cu dimensiunile de 250 x 150 m.   locuire civilă   aşezare   Gorj   Băleşti, com. Băleşti   aşezare   Epoca bronzului   21.01.2021 (creată)   Map  
66214.02
 History Monuments List of 2010
Aşezarea preistorică de la Băleni Sârbi - Băcani. Situl arheologic se află la nord de sat, pe terasa înaltă a Ialomiţei, pe malul heleşteului, spre est.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Băleni-Sârbi, com. Băleni   Aşezare   Epoca bronzului, Hallstatt   11.02.2022 (actualizată)   Map*  
45833.04 Situl arheologic de la Bălteni - La SV de sat. Situl se află peste drum de casa lui Coman Dumitru, în colţul de SV al satului, pe partea dreaptă a şoselei Bălteni-Largu.   locuire civilă   aşezare   Buzău   Bălteni, com. C.A. Rosetti   Aşezare   Latène, Epoca bronzului / sec. IV p. Chr.   03.11.2020 (actualizată)   Map*  
61577.03 Aşezarea Latene de la Băltăgeşti   locuire civilă   aşezare   Constanţa   Băltăgeşti, com. Crucea   Aşezare   Latène   11.11.2009 (verificată)   Map  
31538.02 Aşezarea eneolitică de la Bălnaca- Piatra Morii   locuire civilă   aşezare   Bihor   Bălnaca, com. Şuncuiuş   Aşezare   Eneolitic   06.04.2009 (actualizată)   Map  
175215.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Băleşti. la SE de comună   locuire civilă   aşezare   Vrancea   Băleşti, com. Băleşti   Aşezare   Hallstatt, Epoca bronzului   20.07.2007 (actualizată)   Map  
66205.07 Vechea biserică a satului Băleni-Români- Cimitir. Edificiul este amplasat în centrul actualului cimitir al satului, în apropierea actualei biserici.   structură de cult   edificiu religios   Dâmboviţa   Băleni-Români, com. Băleni   Biserică   Epoca medievală / secolul XVI   11.02.2022 (actualizată)   Map*  
104564.03
22 Picture count: 22
Biserica Sfântul Nicolae de la Bălteni. Pe un bot de colină mărginit din trei părţi de apele Băltenilor (Scroviştea)   structură de cult/religioasă   mănăstire   Ilfov   Bălteni, com. Periş   Biserică   Epoca medievală / 1626   13.12.2013 (verificată)   Map*  
61577.02
 History Monuments List of 2010
Necropola Latene de la Băltăgeşti. în vatra satului   descoperire funerară   necropolă   Constanţa   Băltăgeşti, com. Crucea   Necropolă   Latène / sec. IV-III a. Chr.   11.11.2009 (verificată)   Map  
148934.02
 History Monuments List of 2010
Biserica cu hramul "Sf. Nicolae" de la Bălineşti. Biserica se află în apropierea ruinelor curţii logofătului Ioan Tăutu.   structură de cult/religioasă   biserică   Suceava   Bălineşti, com. Grămeşti   Biserică   Epoca medievală / sec. XV   14.12.2021 (actualizată)   Map*  
66214.03 Aşezarea de tip Ipoteşti-Ciurel-Cândeşti de la Băleni Sârbi   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Băleni-Sârbi, com. Băleni   Aşezare   Epoca medievală / secolele V-VII   11.02.2022 (actualizată)   Map  
66205.06
 History Monuments List of 2010
Curtea boierilor Băleni de la Băleni-Români - Curtea Bălenilor. Obiectivul se află în centrul localităţii, la circa 40 m de şosea.   locuire   aşezare civilă   Dâmboviţa   Băleni-Români, com. Băleni   Zid de incintă, Conac   Epoca medievală / secolele XVII-XVIII   11.02.2022 (actualizată)   Map*  
45833.07 Movila 2 de la N de Bălteni. Tumulul se află În marginea de N a satului, la 370 m V de şoseaua C.A. Rosetti-Bălteni, la cca. 1 km NV de actualul curs al pârâului Bâlhacu.   funerar   tumul   Buzău   Bălteni, com. C.A. Rosetti   movilă funerară     10.11.2020 (creată)   Map*  
104564.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Bălteni-Valea Podişaru. pe ambele maluri ale văii Podişaru   locuire civilă   aşezare   Ilfov   Bălteni, com. Periş   Aşezare   Epoca romană, Epoca medievală / sec. II - III p. Chr., sec. IV - V p. Chr., sec. IX-X, sec. XVIII   31.10.2008 (verificată)   Map*  
61577.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea rurală romană de la Băltăgeşti. la marginea satului, la întretăierea drumurilor romane Capidava - Tomis şi Capidava - Histria   locuire civilă   aşezare rurală   Constanţa   Băltăgeşti, com. Crucea   Aşezare rurală   Epoca romană / sec. II-III   11.11.2009 (verificată)   Map  
148934.01
 History Monuments List of 2010
Ruinele curţii logofătului Ioan Tăutu de la Bălineşti. la 80 m E de Biserica Sf. Nicolae   construcţie   curte boierească   Suceava   Bălineşti, com. Grămeşti   Curte boierească   Epoca medievală / sec. XV - XVI   04.02.2009 (actualizată)   Map  
66214.01
 History Monuments List of 2010
Aşezarea La Tène de la Băleni Sârbi - Grajdurile CAP. Aşezarea se află la nord-est de localitate, la sud de drumul judeţean Târgovişte-Bujoreanca, între râul Ialomiţa şi heleşteu.   locuire   aşezare   Dâmboviţa   Băleni-Sârbi, com. Băleni   Aşezare   Latène / secolele II - I a. Chr.   11.02.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1155  Number of records per page:
Previous pages 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 Next pages
Scroll