Select a criterion Select keywords
Total number of sites: 23867
      Access policy

|<< < > >>|
  / 1194  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages

RAN Code Name Site Class Site Type County City/Town/Village/Commune Site components Chronology Last update (descending) Map
99548.10 Situl arheologic de la Todireşti - Vatra Satului I. Situl se află în cartierul Bogata, pe o terasă a pârâului Velniţa ce străbate satul, în grădinile foştilor locuitori Gh. Huţanu şi Gh. Balmuş, au fost descoperite materiale arheologice ce dovedesc o intensă locuire.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca fierului, Latène, Epoca migraţiilor, Eneolitic / sec. II-I a. Chr., sec. II-III p. Chr., sec. IV-V p. Chr.   08.11.2022 (creată)   Map*  
99548.09 Situl arheologic de la Todireşti - Tabăra. Situl se află la circa 4 km nord nord-est de sat, în pădure, într-o înşeuare delimitată de un versant afectat de alunecări de teren (la nord) şi un monticul (la sud), pe partea dreaptă a pârâului Ţigăncii.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca medievală, Eneolitic, Epoca fierului / sec. XV-XVI p. Chr.   08.11.2022 (creată)   Map*  
99548.08 Aşezarea eneolitică de la Todireşti - Piciorul Corbului. Situl se află la aproximativ 1,5 km vest nord-vest de sat, pe un platou înalt de peste 150 m, de formă oarecum ovală, apărat natural pe toate laturile, prin pante abrupte.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Eneolitic   08.11.2022 (creată)   Map*  
99548.07 Situl arheologic de la Todireşti - La sud-vest de sat. Situl se află la aproximativ 500 m sud-vest de sat, pe versantul lin al Dealului Lungul Vântului.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca romană   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99548.06 Situl arheologic de la Todireşti - Humărie. Situl se află la aproximativ 1 km vest de sat, spre Piciorul Corbului, pe versantul dinspre pârâul Humărie.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca fierului, Epoca medievală / sec. XVII   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99548.05 Situl arheologic de la Todireşti - Dealul Chilia. Situl se află la cca 1 km sud-sud-est de Piciorul Corbului, pe o prelungire a platoului înalt numit Dealul Chiliei, deasupra văii pârâului Pietros, pe partea stângă a acestuia.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca bronzului, Epoca fierului, Epoca medievală / sec. XVII   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99548.04 Situl arheologic de la Todireşti - La nord-est de sat. Situl se află la circa 200 m est de drumul numit La Berbeleu, între acesta şi înălţimea Ţărus, pe marginea Podişului Todireştilor, pe o suprafaţă de circa 600 m.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca romană, Paleolitic / sec. II-III p. Chr.   08.11.2022 (creată)   Map*  
99548.03 Situl arheologic de la Todireşti - Ţăruş II. Situl se află pe o înălţime ce face parte din Podişul Todireştilor, înaintând spre pârâul Ţigăncii, spre nord-nord-est, delimitat de versanţi abrupţi, la sud-est de Botul Berbeliu.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Eneolitic   08.11.2022 (creată)   Map*  
99548.02 Aşezarea de epoca fierului de la Todireşti - Botul Berbeliu. Situl se află o înălţime ce face parte din Podişul Todireştilor, înaintând spre pârâul Ţigăncii, spre nord - nord - est, delimitat de versanţi abrupţi, în zona împădurită.   locuire   aşezare   Iaşi   Todireşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca fierului   08.11.2022 (creată)   Map*  
99593.02 Aşezarea eneolitică de la Stroieşti - Bărghici. Situl se află în marginea de sud-vest a satului, pe un platou relativ înalt, delimitat la nord-est de pârâul Recea.   locuire   aşezare   Iaşi   Stroeşti, com. Todireşti   aşezare   Eneolitic   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99593.03 Aşezarea eneolitică de la Stroeşti - Pietrărie. Situl se află la circa 500 m est de sat, pe platoul foarte înalt al Dealului Osoi, interfluviu între pârâul Recea şi pârâul Măgura, în partea sud-estică a platoului.   locuire   aşezare   Iaşi   Stroeşti, com. Todireşti   aşezare   Eneolitic   08.11.2022 (creată)   Map*  
99593.04 Situl arheologic de la Stroeşti - Vatra satului. Situl se află în spatele Şcolii generale din sat, pe malul drept al pârâului Recea.   locuire   aşezare   Iaşi   Stroeşti, com. Todireşti   aşezare   Epoca fierului, Epoca modernă / sec. XVII-XVIII   08.11.2022 (creată)   Map*  
99593.01
 History Monuments List of 2010
Ansamblul Bisericii cu hramul "Sf. Voievozi" de la Stroeşti. Biserica se află la cca 500 m vest de actuala vatră a satului, pe partea nordică, dreapta, a drumului judeţean Cotnari–Stroeşti–Hărmăneşti–Blăgeşti, pe un platou ce coboară uşor de pe Dealul Stroeşti spre pârâul Recea.   structură de cult   edificiu religios   Iaşi   Stroeşti, com. Todireşti   Biserică, necropolă, Zid de incintă, Turn de intrare   Epoca medievală / sec. XVI, 1500-1550, sec. XV, sec. XVII   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
97615.01 Situl arheologic Lespezi - Groapa lui Cazacu. Situl se află în partea de sud-est a satului Sireţel, pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe Dealul Morilor, în locul numit Groapa lui Cazacu, o alunecare de teren activă.   locuire   aşezare   Iaşi   Lespezi, com. Lespezi   aşezare     08.11.2022 (creată)   Map*  
99110.04 Situl arheologic de la Sireţel - Groapa lui Cazacu. Situl se află în partea de sud-est a satului Sireţel, pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe Dealul Morilor, în locul numit Groapa lui Cazacu, o alunecare de teren activă.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   aşezare     08.11.2022 (creată)   Map*  
99110.03 Situl arheologic de la Sireţel - Coasta Cornişor. Situl se află pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe platoul numit Coasta Cornişor, la est de biserica satului.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare   Epoca modernă / sec. XVII-XVIII   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99110.02
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic de la Sireţel - Sărături. Situl se află pe partea stângă a pârâului Sireţel, pe panta nord-vestică a Dealului Lanul Harbuzăriei, după confluenţa cu pârâul Sărăturilor, la cca 2 km SE de biserica satului.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare deschisă, Aşezare   Epoca medievală, Latène / sec. VIII - IX, sec. III - II a. Chr.   08.11.2022 (actualizată)   Map*  
99110.01
 History Monuments List of 2010
Situl arheologic din epoca medievală de la Sireţel - Bulgărie. Situl se află pe partea dreaptă a pârâului Sireţel, la 50 m vest de iazul Stuhărie.   locuire   aşezare   Iaşi   Sireţel, com. Sireţel   Aşezare rurală, Necropolă plană, Aşezare   Epoca medievală, Epoca migraţiilor / sec. XIV - XV, XVI - XVII, sec. IV p. Chr.   07.11.2022 (actualizată)   Map*  
99129.01 Situl arheologic de la Berezlogi - Vatra Satului. Situl se află în vatra satului, în prelungirea sud-estică a platorului Dealului Porcului, spre Porcăria şi izvoarele pârâului Valea Sipotul Hatman.   locuire   aşezare   Iaşi   Berezlogi, com. Sireţel   aşezare deschisă   Epoca romană / sec. II-IV p. Chr.   07.11.2022 (creată)   Map*  
179132.150
Picture count: 8
Situl arheologic de la Bucureşti Centrul Istoric - Hanul Greci. Cercetarea arheologică în acest sit a cuprins jumătatea sudică a străzii Lipscani - partea dreaptă a străzii, respectiv numerele cu soţ.   locuire   aşezare   Bucureşti   Bucureşti, com. Municipiul Bucureşti   Biserică, Casă, Han, Necropolă, Stradă   Epoca medievală, Epoca modernă / 1564-1565, Sec. XVI, încep. sec al XVIII-lea - 1863, sf. sec. XVI - sec. XVII, Epoca modernă   07.11.2022 (actualizată)   Map*  

|<< < > >>|
  / 1194  Number of records per page:
Previous pages 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next pages
Scroll