Informaţii despre imagine
Autor   Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu
Titlu   Situl arheologic de la Ogrezeni - Valea Ilfovățului
Tip   fotografie
Descriere   Ceramică descoperită în timpul perighezei din octombrie 2015.
Data imaginii   octombrie 2015
Sursa   Raluca Iosipescu, Sergiu Iosipescu, Studiu Istoric - PUG Bolintin Vale, 2016, p. 105-106
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   104494.01
Nume   Situl arheologic de la Ogrezeni - Valea Ilfovăţului
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Ogrezeni
Localitate   Ogrezeni
Punct   Valea Ilfovăţului
Reper   Situl se află la cca 3,33 km vest de satul Ogrezeni, la graniţa dintre UAT-urile Ogrezeni, Bolintin Vale, Crevedia şi Bucşani, pe malul stâng al pârâului Ilfovăţului, în aval de incinta Mănăstirii Buna Vestire şi la SV de prelungirea Liniei Mari din Pădurea Căscioarele spre localitatea Podişor.
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
   
|<<
2 / 4
>
>>|
Scroll