Informaţii despre imagine
Autor   Berzovan Alexandru
Titlu   Planul cetății de la Răducăneni
Tip   plan
Sursa   Berzovan, Al., etăți din epoca fierului în zona nordică a podișului central moldovenesc (sec. V-III î. Hr.), Acta Musei Tutovensis XV, pl. VI. 1.
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   98694.03
Nume   Situl arheologic de la Răducăneni - Bâzga
Județ   Iaşi
Unitate administrativă   Răducăneni
Localitate   Răducăneni
Punct   Bâzga (Cetăţuie, Dealului Socilor)
Reper   Situl se află în partea de sud a satului.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
   
|<<
<
12 / 12
Scroll