Informaţii despre imagine
Autor   Vasile Cotiugă
Titlu   Ortofotoplan cu situl arheologic Dealu−Arătură/Râpă
Tip   ortofotoplan
Descriere   Cu linie roz discontinuă este marcată suprafața probabilă a sitului. Cu linie roșie continuă este marcată limita comunei.
Sursa   Vasile Cotiugă, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Mârșa, jud. Giurgiu, p. 135, fig. 124
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   102375.03
Nume   Situl arheologic de la Dealu- Dealu Arătura
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Crevedia Mare
Localitate   Dealu
Punct   Dealu Arătura (Râpa)
Reper   Situl arheologic se află pe terasa înaltă de pe malul drept al râului Neajlov, la 750 m vest de albia minoră a râului, la limita dintre comunele Mârşa şi Crevedia Mare, fiind întins atât pe teritoriul satului Mârşa cât şi pe teritoriul satului Dealu, în partea de nord-est a Pădurii Ţandăra.
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune, pădure
   
|<<
2 / 3
>>|
Scroll