Informaţii despre imagine
Autor   Vasile Cotiugă
Titlu   Situl arheologic Dealu−Arătură/Râpă
Tip   fotografie aeriană
Descriere   Imagine aeriană de deasupra satului Dealu.
Sursa   Vasile Cotiugă, Studiu istoric de fundamentare a documentaţiei de urbanism pentru P.U.G. com. Mârșa, jud. Giurgiu, p. 136, fig. 125
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   102375.03
Nume   Situl arheologic de la Dealu- Dealu Arătura
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Crevedia Mare
Localitate   Dealu
Punct   Dealu Arătura (Râpa)
Reper   Situl arheologic se află pe terasa înaltă de pe malul drept al râului Neajlov, la 750 m vest de albia minoră a râului, la limita dintre comunele Mârşa şi Crevedia Mare, fiind întins atât pe teritoriul satului Mârşa cât şi pe teritoriul satului Dealu, în partea de nord-est a Pădurii Ţandăra.
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   păşune, pădure
   
|<<
<
3 / 3
Scroll