Informaţii despre imagine
Autor   Cristinel Plantos
Titlu   Fig. 3.
Tip   Ortofotoplan
Perspectivă   Aeriană
Descriere   Rezultatele interpretate ale cercetării de la Baraolt
Data imaginii   2022
Sursa   Dr. Cristinel Plantos. „Raport privind cercetare arheometrică non-invazivă si procesare date, provenind din cercetările non-invazive în zona castrului roman de la Baraolt, jud. Covasna 2022.”
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   63456.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CV-I-s-B-13038
Nume   Situl arheologic roman de la Baraolt - Véczer
Județ   Covasna
Unitate administrativă   Oraş Baraolt
Localitate   Baraolt
Punct   Vecer (terasa Fecskefarka)
Reper   Situl arheologic se află terasa Fecskefarka, pe dealul Vécer, între Baraolt şi Tălişoara, la NE de încrucişarea de drumuri Augustin-Baraolt cu Chepeţ - Racoşul de Sus.
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
   
|<<
<
3 / 3
Scroll