Informaţii despre imagine
Autor   MNIT
Tip   Plan
Descriere   Planul secțiunii excavate și profilul meterezei și a șanțului.
Sursa   „LIMES. Frontiers of the Roman Empire - Dacia”. Components parts, vol 1 (Nomination for inscription on the World Heritage List), 2023.
Referință internet  
 
Situri asociate imaginii
Informaţii despre sit   Localizează pe harta României*
Cod RAN   6253.01
Nume   Castrul de marş de epocă romană de la Purcăreţi - Muncelu-Lăutoarea
Județ   Alba
Unitate administrativă   Pianu
Localitate   Purcăreţi
Punct   Muncelu-Lăutoarea
Reper   Se găseştela sud de localitate, departe de orice localitate.
Forma de relief   munte
Utilizare teren   păşune
   
|<<
<
3 / 3
Scroll