Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   67611.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DB-I-s-B-16956
Name   Situl arheologic de la Adânca - Pod Pâscov
County   Dâmboviţa
Commune   Gura Ocniţei
City/Town/Village   Adânca
Place   Pod Pâscov (Ghimpuri)
Landmark   Situl este situat la extremitatea de S a comunei, în stânga râului Pascov.
Hydrographic landmark - name   Pâscov
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Last record update   13.06.2017
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. II a. Chr.) geto-dacică  

 
DB-I-m-B-16956.02 
Aşezare  Epoca medievală neprecizată  

 
DB-I-m-B-16956.01 
tezaur monetar  greacă (sec. II aChr.)    

În acest punct a fost descoperit în 1953 un tezaur de monede antice de argint compus din 52 de piese: 46 didrahme getice (tip V\rteju-Bucure;ti) ;I 6 tetradrahme thasiene emise ]n anul 148 a.Chr.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de teren 1954 * PREDA Constantin

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1042-1043, poz.22, 23, 24 [Ordin MCC] (site record source)
3. Olteanu, Gheorghe, Repertoriul arheologic al județului Dâmbovița, I (A-M), Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2002, 142 [Repertoriu] (site record source)
4. Dicționarul istoric al județului Dâmbovița, 1983, 134 [Dicționar]
5. Poenaru-Bordea, Gheorghe; Condrea, Constantin, Date noi privind tezauruul monetar de la Adîncata, județul Dîmbovița, Valachica, 3, Târgoviște, 1971, 109-131 [Publicaţie]
6. Preda, Constantin, Pe marginea unor descoperiri monetare recente, Studii și Cercetări de Numismatică, II, 1958, 379-400, http://www.scnjournal.ro/sumare/1958.pdf [Publicaţie]
7. Mitrea, Bucur; Brob, Valentin, Note sur un trésor de tétradrachmes du type Alexandre le Grand, Dacia NS, 25, București, 1981, 349-351 [Publicaţie]
 
 
Scroll