Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   1222.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   AB-I-s-B-00008
Name   Situl arheologic de la Aiud - Cetăţuie
County   Alba
Commune   Municipiul Aiud
City/Town/Village   Aiud
Place   Cetăţuie (Tinoasa)
Landmark   Situl se află la ieşirea din Aiud spre Alba Iulia, în dreptul satului Rădeşti, pe malul drept al Mureşului, la 50 m de râu.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   movilă
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare civilă
Description   Aşezare este de tip pseudo-tell, asupra căreia s-au efectuat mai multe campanii arheologice în perioada 1999-2001. În urma acestora s-a identificat o locuire întinsă pe mai multe epoci istorice.
Date of discovery   1976
Last record update   07.02.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Wietenberg     AB-I-m-B-00008.06 
Aşezare  Hallstatt mijlociu Basarabi     AB-I-m-B-00008.04 
locuinţă  Hallstatt Basarabi      
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec.VIII) neprecizată      
Aşezare  Neolitic Turdaş     AB-I-m-B-00008.05 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Bodrogkeresztur      
Aşezare  La Tène neprecizată     AB-I-m-B-00008.03 
Aşezare  Epoca romană (sec. II-III) neprecizată     AB-I-m-B-00008.02 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV-VI) neprecizată     AB-I-m-B-00008.01 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare de salvare 2001

* CIUGUDEAN Horia
* GLIGOR Adrian
* LUCA Sabin Adrian
MNUAI * *
2. cercetare sistematică 2000

* CIUGUDEAN Horia
* DRAGOTĂ Aurel
* GLIGOR Adrian
* LUCA Sabin Adrian
MNUAI * *
ULB Sibiu * *
3. cercetare sistematică 1999

* CIUGUDEAN Horia
* CIUGUDEAN D.
* GLIGOR A.
* LUCA Sabin Adrian
* SPÂNU A.
* SCROBOTĂ P.
MNUAI * *
ULB Sibiu * *
ICSU Sibiu * *
MO Aiud * *

Bibliography
1. Ciugudean, Horia, Săpăturile de salvare de la Aiud - Cetăţuie, ActaMN, 15, 1978 [Publicaţie]
2. Ciugudean, Horia, Aiud - Cetăţuie, 2001 [Fişă tehnică] (site record source)
3. Ciugudean, Horia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2001, p. 24-25, nr. 4, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=858 [Publicaţie] (site record source)
4. Ciugudean, Horia, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, p. 8-9, nr. 3, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=105 [Publicaţie] (site record source)
5. Maxim, Zoia, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice şi matematico-statistice, 1999, nr.13 [Publicaţie] (site record source)
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 4, poz. 15-21 [Ordin MCC] (site record source)
7. Borangic, Cătălin, Studiu istoric pentru Planul Urbanistic General al municipiului Aiud, 2020 [Fişă de sit]
 
 
Scroll