Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   60954.09
Name   Aşezarea La Tène de la Albeşti - La Vie
County   Constanţa
Commune   Albeşti
City/Town/Village   Albeşti
Place   La Vie
Landmark   Aşezarea se află la N-V de satul Albeşti şi de vechiul cimitir turcesc, la sud de drumul judeţean 391.
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Aşezarea a fost identificată în 1960 pe baza descoperirii de fragmente ceramice.
Date of discovery   1960
Last record update   16.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  La Tène (sec. IV-III a. Chr) getică  

În zonă au fost descoperite fragmente de amfore ştampilate de tip Sinope şi Heracleea databile în sec. IV-III a. Chr. Au fost descoperite de asemenea şi fragmente de ceramică getică: o buză de vas mult răsfrântă, cu marginea rotunjită, din pastă cărămizie-brună, cu cioburi pisate în compoziţie, un fund de vas lucrat dintr-o pastă gălbuie-brună, avînd acelaşi degresant, precum şi câteva fragmente atipice din pereţii unor vase, lucrate dintr-o pastă gălbuie ori cărămizie-roşcată. Din acelaşi punct provin mai multe fragmente de vase elenistice de lux, acoperite cu firnis negru.

 

Bibliography
1. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, XIII, Constanţa, 1980, 70 [Publicaţie] (site record source)
2. Rădulescu, Adrian; Bărbulescu, Maria; Buzoianu, Livia, Observaţii privind importul amforelor ştampilate în sud-estul Dobrogei, Pontica, XVIII, Constanţa, 1985, 56, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=8474-observatii-privind-importul-amforelor-stampilate-in-sud-estul-dobrogei--pontica--xviii-1985 [Publicaţie] (site record source)
3. Irimia, Mihai, Descoperiri noi privind populaţia autohtonă a Dobrogei şi legăturile ei cu coloniile greceşti (sec. V-I î.e.n.), Pontica, VI, 1973, 48-50, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11235-descoperiri-noi-privind-populatia-autohtona-a-dobrogei-si-legaturile-ei-cu-coloniile-grecesti-sec-v-i-i-e-n--pontica--vi-1973 [Publicaţie]
4. Gramatopol, Mihai; Poenaru-Bordea, Gheorghe, Amphora stamps from Callatis and South Dobrudja, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1970, 266-267 [Publicaţie]
 
 
Scroll