Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   162023.06
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VS-II-m-B-06714
Name   Biserica cu hramul "Sfinţii Voievozi" de la Albeşti
County   Vaslui
Commune   Albeşti
City/Town/Village   Albeşti
Landmark   Biserica se află în centrul satului, în cimitir.
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Last record update   08.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (sec. XVIII)    

Biserica datează din perioada 1873-1875, dar a suferit modificări în 1884 şi 1940.
Biserica este înscrisă în plan treflat, în formă de navă, cu o clopotniţă de lemn, reparată. Cele două abside sunt circulare, la fel şi absida altarului, care este inclusă în clădire. În registrul superior, la un metro sub marginea tabănuită a acoperişului, se înscrie o ornamentare originală, în sensul unei frize circulare pentru clădire, formată din ocniţe de o formă nouă, dreptunghiulare, geometrizate.

 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2015, 2574, poziția 170, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-VS.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Toma, Mariana, Elaborarea Planului Urbansitic General și a regulamentului local de urbanism al comunei Albești, Județul Vaslui, Vaslui, 2015, 71 [PUG]
 
 
Scroll