Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   46037.01
Name   Situl arheologic de la Aldeni - Dealul Balaurul
County   Buzău
Commune   Cernăteşti
City/Town/Village   Aldeni
Place   Dealul Balaurul (Gurguiul Balaurului)
Landmark   Aşezarea se află la cca. 0,9 km faţă de DJ 203K, în dreptul capătului de N a satului Fulga, pe malul stâng al pârâului Balaur, în apropierea confluenţei cu Slănic.
Hydrographic landmark - name   Balaurul
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   deal
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Aşezarea este situată pe un platou aflat în extremitatea sudică a înălţimii, mărginit spre V şi S de pante abrupte, formate de apele pârâului Balaurul. Spre E, botul de deal este delimitat de terasa inferioară a Slănicului printr-o diferenţă de nivel de cca. 20 m, în timp ce spre N versantul Dealului Balaurul urcă cca. 30 m deasupra platoului menţionat. Aşezarea a fost parţial afectată de eroziunea provocată de pârâu, a cărui vale, adâncă, este astăzi împădurită.
Notes   Aşezarea a fost semnalată de către Gh. Ştefan în 1926. Acelaşi cercetător întreprinde mai multe sondaje în 1940, 1942-1943. Împreună cu Eugen Comşa realizează o ultimă cercetare intruzivă în 1955.
Date of discovery   1926
Site Surface   1,5 ha
State of preservation   medie / 01.11.2021
Human risk   Afectare parţială: 3 / 01.11.2021
Ownership   public
Last record update   01.11.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Eneolitic (mileniul V a. Chr.) Boian      
aşezare  Eneolitic (mileniul V a. Chr.) Stoicani-Aldeni  

Au fost dezvelite mai multe locuinţe de suprafaţă (în cele două niveluri Stoicani-Aldeni) şi adâncite (în nivelul Boian). Inventarul este foarte bogat, constând în recipiente ceramice, statuete, unelte din piatră, silex, os. Materialele descoperite au permis definirea unui aspect eneolitic specific zonei din nordul Munteniei (Stoicani-Aldeni), care îmbină elemente gumelniţene şi cucuteniene. Parte dintre obiectele descoperite (în special ceramică şi unelte de silex) se păstrează în colecţia Muzeului Judeţean Buzău.

 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Baza LMI] (site record source)
2. Șetefan, Gheorghe, Fouilles de Băieşti-Aldeni (dép. de Buzău), Dacia, V-VI, 1938, 139 [Publicaţie] (site record source)
3. Ștefan, Gheorghe, Raport asupra săpăturilor de la Băeşti Aldeni jud. Buzău, Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, București, 1943, 162-163 [Publicaţie]
4. Ștefan, Gheorghe, Raport asupra săpăturilor depe Dealul "Balaurul", comuna Aldeni, jud. Buzău, Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 înaintat Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor de Directorul Muzeului, București, 1944, 31-34 [Publicaţie]
5. Ștefan, Gheorghe, Raport asupra săpăturilor şi cercetărilor arheologice dela Băeşti-Aldeni (Jud. Buzău), Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului Naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 înaintat Domnului Ministru al Culturii Naţionale şi al Cultelor de Directorul Muzeului, 1944, 74-76 [Publicaţie]
6. Ștefan, Gheorghe; Comșa, Eugen, Săpăturile arheologice de la Aldeni (reg. Ploieşti, r. Beceni), MCA, III, 1957, 93-102 [Publicaţie]
7. Comșa, Eugen, Figurinele neolitice din aşezarea de la Fulga (jud. Buzău), SCIVA, 45, 2, 1994, 105-122 [Publicaţie]
8. Grigoraş, Laurenţiu; Paveleț, Eugen, Ceramica Stoicani-Aldeni. Studiu de caz: tell-ul de la Aldeni, com. Cernăteşti, jud. Buzău, Buzău, 2013 [Publicaţie]
9. Garvăn, Daniel, 2021 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll