Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   9306.01
Name   Situl arheologic de la Aluniş - Dealul Molizilor
County   Arad
Commune   Frumuşeni
City/Town/Village   Aluniş
Place   Dealul Molizilor
Landmark   Situl arheologic se situează la 1,23 km NV de biserica ortodoxă din Aluniş; la 1,6 km E de biserica ortodoxă din Frumuşeni şi la 350 m N de DJ 682 Aluniş - Frumuşeni; la 3 km S de actualul versant stâng al Râului Mureş.
Hydrographic landmark - name   Mureş
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă un bot de terasă proeminent, care domină cu o altitudine relativă de cca. 15 m albia majoră a Râului Mureş, al cărui actual curs se află la peste 3 km distanţă spre N. Suprafaţa terenului se prezintă sub forma unui platou cu o sensibilă înclinare dinspre SE spre NV, având pante abrupte pe laturile de N, NV şi V. Pe această din urmă latură se află un ogaş torenţial, cu izvor de coastă la bază. Vizibilitatea este una deosebită asupra unui larg sector al Văii Mureşului, cuprins între Păuliş (amonte) şi Fântânele (aval).
Discoverer   Eugen Pădureanu
Date of discovery   1972
State of preservation   medie / 11.01.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 11.01.2016
Ownership   privat
Last record update   11.01.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca bronzului    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex). Densitatea cea mai importantă o reprezintă fragmentele ceramice databile în epoca bronzului.

 
aşezare  Epocă medievală timpurie (sec. X-XII)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex).

 
aşezare  Epoca medieval dezvoltată (sec. XIV-XVI)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex). Fragmentele ceramice databile în epoca medievală dezvoltată deţin o pondere semnificativă.

 
aşezare  Epoca medieval târzie (sec. XVII-XVIII)    

Cercetările arheologice de teren au relevat existenţa unui foarte bogat şi variat material arheologic, reprezentat îndeosebi din fragmente ceramice, dar şi numeroase fragmente litice (nuclee şi aşchii de silex).

 

Bibliography
1. Dorogostaiski, Leonard, 2009 [Fişă de sit] (site record source)
2. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri neolitice şi din epoca bronzului în judeţul Arad, Banatica, 2, Reșița, 1973, 395-397 [Publicaţie]
3. Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior, Timișoara, 1999, 32 [Repertoriu]
4. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologic din Banatul românesc. Repertoriu, Altip, Alba Iulia, 2006, 23 [Repertoriu]
 
 
Scroll