Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   179427.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   IF-I-s-A-15141
Name   Situl arheologic de la Alunişu - Movila Filipescu (Broscărie)
County   Ilfov
Commune   Oraş Măgurele
City/Town/Village   Alunişu
Place   Movila Filipescu
Landmark   pe malul nordic al râului Ciorogârla la SV de curtea depozitului de colectare a ambalajelor
Hydrographic landmark - name   Ciorogârla
Site Class   locuire
Site Type   locuire
Last record update   31.10.2008
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic Gumelniţa     IF-I-m-A-15141.06 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată     IF-I-m-A-15141.05 
aşezare şi  Epoca daco-romană (sec. III - IV p. Chr.) neprecizată     IF-I-m-A-15141.04 
Necropolă  Epoca daco-romană (sec. III - IV p. Chr.) neprecizată      
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec.V-VII) neprecizată     IF-I-m-A-15141.03 
Aşezare  Epoca medievală (sec- IX-XI) neprecizată     IF-I-m-A-15141.02 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII) neprecizată     IF-I-m-A-15141.01 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1569, poz.43 [Ordin MCC] (site record source)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
 
 
Scroll