Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   144946.04
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-I-s-A-11935
Name   Aşezarea din epoca romană de la Apoldu de Sus - Gorgan Luncă
County   Sibiu
Commune   Oraş Miercurea Sibiului
City/Town/Village   Apoldu De Sus
Place   Gorgan Luncă
Landmark   Aşezarea se află la est de Drumul Comunal Apoldu de Jos - Apoldu de Sus; la 2 km nord-est de Apoldu de Sus.
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Discoverer   I. Ghiurghievici
Date of discovery   1933
Last record update   28.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare rurală  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.)    

În acest punct au fost descoperite fragmente ceramice şi tegulare de epocă romană, precum şi o fibulă. Unele tegulae au ştampila legiunii IV Flavia Felix.
Din contextul acestei aşezări provin şi unele elemente arhitectonice din piatră: capitel corintic, bază de coloană, arhitravă, precum şi alte materiale: tipar din lut pentru vase, ceramică, unelte din fier, cuie.

 

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991, https://patrimoniu.ro/images/lmi-old/lmi-sibiu-1991.pdf [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, 2070, 23, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (site record source)
3. Luca, Sabin ,Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 38, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Repertoriu] (site record source)
4. Popa, Dumitru, Villae, vici, pagi. Așezările rurale din Dacia romană intracarpatică, Economică, Sibiu, 2002, 25, https://magazines.ulbsibiu.ro/arheologie/publicatii/bibliotheca/popa/repertoriu%20a.htm [Publicaţie]
 
 
Scroll