Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   64924.11
Name   Aşezarea Wietenberg de la Arcuş - Arcuş 2
County   Covasna
Commune   Arcuş
City/Town/Village   Arcuş
Place   Arcuş 2
Landmark   Aşezarea se află pe partea dreaptă a Oltului, între râu şi DN 12, vizavi de situl arheologic Bedehaza, la sud-est de localitatea Arcuş şi la nord-est de
Hydrographic landmark - name   Olt
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   depresiune
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl arheologic se găseşte pe o terasă joasă a râului, acoperită de vegetaţie lemnoasă tolerantă la apă (arbuşti, tufişuri, copaci), plante erbacee (ex. trestie) şi de cultură de porumb (în partea vestică a sitului). O parte a terenului este acoperită de mlaştină.
Notes   În anul 2022 a fost cercetată o suprafaţă de 3694 mp.
Date of discovery   2022
State of preservation   precară / 09.01.2023
Natural hazards   Inundaţii: 5 / 09.01.2023; Exces de apă în sol: 5 / 09.01.2023
Human risk   Afectare parţială: 3 / 09.01.2023
Ownership   public
Last record update   09.01.2023
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
armă / topor Epoca bronzului Wietenberg      
unealtă / dăltiţă Epoca bronzului Wietenberg      
obiect de podoabă / mărgea Epoca bronzului Wietenberg      
obiect de podoabă / mărgea Epoca bronzului Wietenberg      
Aşezare  Epoca bronzului Wietenberg  

Din punct de vedere stratigrafic, s-a observat că sub stratul arabil se află o depunere de culoare cenuşie, groasă de cca 0,30-0,45 m, care conţine material arheologic în jumătatea superioară. Sub depunerea cenuşie se află solul galben, steril, sub care se întinde solul nisipos al dunei.
Săpăturile arheologice preventive efectuate în perioada iunie-august 2022 au relevat faptul că prezenţa umană în acest punct a fost, foarte probabil, una de scurtă durată, dacă avem în vedere structura depunerii şi aspectul ceramicii.
Au fost cercetate 8 complexe arheologice, care s-au conturat, de regulă, la suprafaţă fie sub forma unor aglomerări de material, fie ca pete de culoare cenuşie-negricioasă.

Au fost decapate mecanic 7 secţiuni, 6 dintre ele situate paralel, pe direcţia NE-SV, iar cea de-a şaptea se afla în capătul nordic al amprizei, orientată NV-SE. Materialului ceramic este lucrat, preponderent, dintr-o pastă grosieră, cu incluziuni multe şi mari. Se întâlnesc îndeosebi fragmente din vase de dimensiuni mari, decorate cu brâuri alveolate şi, uneori, striuri. Au fost descoperite şi obiecte din piatră precum fragmente de râşniţă, frecătoare şi fragmente de cuţite.

 
armă / vârf Epoca bronzului Wietenberg   Vârful este realizat din corn de căprioară.  
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2022

Cercetările arheologice au fost efectuate cu scopul de a descărca de sarcină arheologică zona situată între km 11+066 - 11+163, pentru a permite executarea lucrării de infrastructură rutieră "Varianta de Ocolire a Municipiului Sfântu Gheorghe". În acest scop, în lunile iunie - august 2022 au avut loc săpături arheologice preventive pe terenul aflat în proprietatea statului (expropriat) pe malul drept al râului Olt, în localitatea Arcuș, com. Ghidfalău, jud. Covasna.

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti POPESCU Anca-Diana
BĂJENARU Radu
CĂRĂBIȘI Vlad
ENE Silviu
VASILESCU Tiberiu
BUZEA Dan
Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni, Sfântu Gheorghe KAVRUK Valerii

Bibliography
1. Popescu, Anca-Diana, Raport de cercetare arheolgică preventivă - "Varianta de Ocolire a Municipiului Sf. Gheorghe", Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti, București, 2022 [Fişă de sit] (site record source)
2. Horedt, Kurt, Aşezarea de la Sf. Gheorghe - Bedeháza, Materiale și cercetări arheologice, II, Editura Academiei Republicii Populare Române, Buucurești, 1956, 19-21, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=122164-asezarea-de-la-sf-gheorghe-bedehaza--materiale-si-cercetari-arheologice--2-1956 [Publicaţie]
 
Site Photos

Scroll