Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code159669.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010TL-I-s-A-05734
NameSitul arheologic de la Babadag - Dealul Cetăţuia
CountyTulcea
CommuneOraş Babadag
City/Town/VillageBabadag
PlaceDealul Cetăţuia (La Cetăţuie)
LandmarkSitul se află la cca. 2 km nord-est de oraş, la vărsarea pârâului Tabana în lacul Babadag, pe dealurile Babadagului
Geomorphologypromontoriu
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare fortificată şi necropolă
DescriptionAşezarea locuită în vechime ocupa un promontoriu cu vizibilitate perfectă asupra lacului şi a zonei ocupate în prezent de oraş. Poziţia strategică este întărită şi de prezenţa văii probabil inundabile şi mlăştinoase în trecut, care permitea accesul doar prin partea de NV la care se adăuga o fortificaţie compusă dintr-un şanţ şi un val care înconjurau aşezarea. În prezent din aşezare se păstrează doar o porţiune îngustă orientată NV-SE, lungă de aprox. 200 m şi lată de 30 m, înălţimea falezei măsurând peste 20 m. Prăbuşirea tot mai rapidă a aşezării este determinată de creşterea apelor lacului Babadag care sapă în masivul promontoriu de loess. Creşterea apelor lacului Babadag datorită ploii şi a îndiguirii lacului în anii 60 au determinat o prăbuşire alertă a aşezării.
NotesRezervaţie arheologică
Date of discovery1962
Site Surface 2, 30 ha
State of preservationgrav afectat / 21.09.2009
Last record update14.10.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Hallstatt timpuriu (sec. XI - VII a. Chr.) Babadag   TL-I-m-A-05734.04 
groapă  Hallstatt Babadag / II groapă menajeră, cu ceramică Babadag II, adâncime 1,1 m, dg - 1,3 m  
groapă  Hallstatt Babadag / II groapă cu cenuşă, cărbune, oase şi material ceramic Babadag Iiş adâncime - 0,4 m, dg - 1,2 m  
groapă  Hallstatt Babadag / III groapă cu cenuşă, fragmente ceramice şi un cuţit de fier  
şanţ de apărare  Hallstatt Babadag şanţ de apărare cu o deschidere de 16 m, cu un nucleu de piatră cu urme de arsură  
locuinţă  Hallstatt   Podeaua locuinţei a fost puternic deranjată de intervenţii ulterioare; în caseta VII podeaua este puternic arsă . Nu se pot face aprecieri exacte asupra formei şi dimensiunilor acestei locuinţe  
locuinţă de suprafaţă  Hallstatt   Locuinţa a fost prinsă parţial în săpătură, dimensiunile fiind de 5,75 x 3m

Locuinţa a fost perforată de o groapă cu fragmente ceramice aparţinând mai multor culturi (Babadag, elenistică, romană, Dridu). La partea superioară a gropii a fost descoperit un schelet uman depus într-o poziţie nefirească
 
locuinţă de suprafaţă  Hallstatt   Locuinţa a fost descoperită parţial (lungimea de 6,75m, lăţimea de 3m): podeaua este arsă puternic şi prezintă un strat de cenuşă  
Aşezare  La Tène timpuriu (sec. V - IV a. Chr.) geto-dacică   TL-I-m-A-05734.03 
Fortificaţie  Epoca romano-bizantină (sec. IV - VI) neprecizată   TL-I-m-A-05734.01 
Aşezare  Epoca elenistică (sec. IV - III a. Chr.) elenistică    
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală timpurie (sec. XI) neprecizată    
aşezare rurală  Epoca romană (sec. II - VI) neprecizată   TL-I-m-A-05734.02 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare sistematică 2006
Name Forename Role
AILINCĂI Sorin 2
LAZANU Ciprian 2
JUGĂNARU Gabriel 1
Institution Role
ICEM Tulcea 1
MJ Vaslui 2
2. cercetare sistematică 2005
Name Forename Role
AILINCĂI Sorin 2
TÂRLEA Alexandra 2
VIZAUER Iulian 2
VERNESCU Mirela 2
JUGĂNARU Gabriel 1
Institution Role
ICEM Tulcea 1
U Bucureşti 2
M Brăila 2
3. cercetare sistematică 2004
Name Forename Role
JUGĂNARU Gabriel
AILINCĂI Sorin
ŢÂRLEA Alexandra
VIZAUER Iulian
VERNESCU Mirela
Institution Role
ICEM Tulcea
U Bucureşti
M Brăila
4. cercetare sistematică 2002
Name Forename Role
JUGĂNARU Gabriel responsabil
AILINCĂI Sorin membru colectiv
VIZAUER Iulian membru colectiv
MORINTZ Alexandru membru colectiv
Institution Role
ICEM Tulcea 2
5. cercetare sistematică 2001
Name Forename Role
JUGĂNARU Gabriel responsabil
AILINCĂI Sorin membru colectiv
MORINTZ Alexandru membru colectiv
Institution Role
ICEM Tulcea 1
IRT 2
6. cercetare sistematică 1994
Name Forename Role
JUGĂNARU Gabriel 2
MORINTZ Sebastian 1
Institution Role
IAB 1
ICEM Tulcea 2
7. neprecizat 1962
Name Forename Role
JUGĂNARU Gabriel responsabil
AILINCĂI Sorin membru
VIZAUER Iulian membru
MORINTZ Alexandru membru
ŢÂRLEA Alexandra membru
Institution Role
U Bucureşti
ICEM Tulcea 1
DJCCPCN Tulcea 2
IRT 2

Bibliography
1. Morintz, Sebastian, Dacia NS, 8, 1964, 101-118 [Publicaţie]
2. Morintz, Sebastian, Materiale și Cercetări Arheologice, 16, 1986, 58-64 [Publicaţie]
3. Morintz, Sebastian, Thraco Dacica, 8, 1987, 39-72 [Publicaţie]
4. Morintz, Sebastian; Jugănaru, Gabriel, Peuce, 11, 1995, p. 177-202 [Publicaţie]
5. Morintz, Sebastian; Jugănaru, Gabriel; Munteanu, M., CAANT, 1, 1995, 222-235 [Publicaţie]
6. Bucovală, Mihai; Papuc, Gheorghe, Date noi despre fortificaţia de la Ovidiu - mun. Constanţa, Pontica, XIV, Constanţa, 1981, 211-216. [Publicaţie]
7. Irimia, Mihai, Date noi privind aşezările getice din Dobrogea în a doua epocă a fierului, Pontica, 13, Constanţa, 1980,, 66-118. [Publicaţie]
8. Preda, Constantin, SCN, II, 1958, 113, nr. 5 [Publicaţie]
9. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2001, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2002, 46, nr. 21, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1242 [Publicaţie] (site record source)
10. Jugănaru, Gabriel, Babadag, 2002 [Fişă tehnică] (site record source)
11. Jugănaru, Gabriel, 2003 [Fişă tehnică] (site record source)
12. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, 43-45, nr. 19, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=1873 [Publicaţie] (site record source)
13. Jugănaru, Gabriel, Aşezarea hallstattiană de la Babadag - Dealul Cetăţuia, 2005 [Fişă tehnică] (site record source)
14. Jugănaru, Gabriel, Babadag, 2004 [Fişă tehnică] (site record source)
15. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2006, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2007, 74, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3596 [Publicaţie] (site record source)
16. Munteanu, M.; Ocheşanu, R.,, Descoperiri monetare în satele din Dobrogea romană (sec. I-III e.n.), Pontica, VIII, Constanţa, 1975, 175-213 [Publicaţie] (site record source)
17. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2008, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3828 [Publicaţie] (site record source)
18. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2003, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2004, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=2168 [Publicaţie] (site record source)
19. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2004, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2005, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3062 [Publicaţie] (site record source)
20. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=3320 [Publicaţie] (site record source)
21. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
22. Jugănaru, Gabriel, Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Campania 2008 - VALACHICA XXI-XXII, CIMEC - Institutul de Memorie Culturală și Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4208&d=Babadag-Tulcea-Dealul-Cetatuia-2008 [Publicaţie]
23. Morintz, Sebastian, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=128 [Publicaţie]
24. Jugănaru, Gabriel, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2010, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2011, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4504 [Publicaţie]