Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code89874.01
NameSitul arheologic de la Bacea - Autostrada Lugoj-Deva, lot 4 - La Sărături (Sit 1, km 80+750-80+950)
CountyHunedoara
CommuneIlia
City/Town/VillageBacea
PlaceAutostrada Lugoj-Deva, lot 4 - La Sărături (Sit 1, km 80+750-80+950)
Landmarkla o distanţă de 550 m de limita actuală a localităţii Bacea, pe direcţia SE. Distanţele din partea centrală a sitului, faţă de principalele căi de acces, sunt de 220 m până în dreptul şoselei Sârbi - Ilia (Est) şi de 800 m până la marginea drumului judeţean 706A (Ilia - Băiţa), actualmente între km 80+750-80+950 ai viitoarei autostrăzi A1: Lugoj - Deva.
Geomorphologydeal
Land utilitypăşune, drum
Site Classlocuire şi necropolă
Site Typeaşezare şi mormânt
DescriptionCercetarea arheologică preventivă a sitului 1 Bacea - La Sărături a fost realizată în contextul lucrărilor de construire a autostrăzii Lugoj-Deva, Lot 4, în perimetru în care diagnosticul arheologic efectuat de echipa MCDR şi MNIR, în perioada octombrie-noiembrie 2013, a identificat existenţa unor structuri arheologice corespunzătoare unei necropole de incineraţie, datate în perioada Hallstatt-ului târziu şi a unei aşezări deschise, din perioada evului mediu timpuriu. Situl se află situat pe o terasă cu altitudine medie.
Date of discovery2013
Site Surface 7.918 mp
State of preservationmedie / 26.01.2016
Human riskDemolare: 4 / 26.01.2016
Last record update26.1.2016
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Necropolă  Hallstatt târziu   Primul orizont de locuire, din punct de vedere cronologic, este reprezentat de un mormânt de incineraţie datând din perioada Hallstatt târziu (Cx 18).
Mormântul are formă în plan ovală, umplutura formată din sol cenuşiu, lutos, cu pigment de cărbune, cu un nivel distinct de aceeaşi culoare dar mai nisipos, cu puternică pigmentare naturală (oxizi de fier). Se pare că groapa a fost săpată în trepte, partea inferioară având pereţii aproape drepţi. În colţul vestic se observă o dâră de cărbune, posibil unul dintre nivelurile de umplutură, fără a se identifica pe toată lăţimea complexului. Mai multe pietre, unele de mari dimensiuni, erau aruncate aproximativ în centrul gropii în treimea sa inferioară. Dimensiunile mari ale complexului pun sub semnul întrebării funcţionalitatea ca groapă menajeră, alături de inventarul sărac al acesteia. Este posibil să fie vorba de o intervenţie ulterioară unele pietre din umplutură având aspect similar celor din componenţa Cx 022. În partea nordică a complexului s-a identificat o strachină hallstattiană şi oase calcinate.
Este posibil aşadar ca în punctul La Sărături din apropierea localităţii Bacea, la nord de traseul viitoarei autostrăzi să fi existat la sfârşitul primei epoci a fierului (Ha D) o necropolă de incineraţie.
 
Aşezare  Epoca medievală timpurie   S-au descoperit de 51 complexe de habitat rural medieval timpuriu (23 locuinţe semi-adâncite: Cx 008, 021, 31, 039, 041, 042, 046, 047, 053, 057, 058, 060, 061, 063, 075, 076, 079, 081, 082, 089, 097, 100 şi 24 de gropi menajere: Cx 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 013, 014, 015 ,016, 017, 019, 023, 025, 026, 027, 028, 034, 035, 064); cel de-al treilea nivel este reprezentat de trei cuptoare deschise (Cx 002, 013, 015) şi un depozit de unelte agricole (Cx 087), datând din perioada medievală timpurie sec VIII-IX.
Cx 008, locuinţă adâncită; ad. la conturare: 0,30 m, ad. finală: 0,90 m, dimensiuni: bordei - 3,30 × 3,40 m; cuptor - 0,70 × 0,70m; descriere: formă în plan dreptunghiulară cu colţuri rotunjite; umplutură: sol negricios, uşor afânat, cu mult pigment de cărbune şi chirpici; locuinţă adâncită cu cuptor plasat în colţul N, pe un pat de lut cruţat. În partea vestică, în apropierea cuptorului, locuinţa este mai adâncită, putându-se observa o 'treaptă' în colţul vestic (un posibil loc de dormit). Gura cuptorului este orientată spre SE. Au fost observate urme de chirpici şi cărbune pe traiectoria pereţilor; Inventar: ceramică lucrată la roată, ornamentată, vase întregibile, fragmente disparate, decor incizat, vatră portabilă; chirpici cu amprente, fragmente disparate; piatră - cute, râşniţă; fier - unelte - cuţit; oase de animal fragmente disparate.
Cx 002, cuptor; ad. la conturare: 0,40 m, ad. finală: 0,50 m; Descriere: formă în plan circulară; umplutura: pietre şi cărbune. Structură circulară de piatră, între blocurile de piatră a fost descoperită ceramică medievală timpurie şi fragmente de cărbune. Forma finală a cuptorului este cea de potcoavă (axa orientată spre S-E). În interior au fost surprinse două zone de pământ roşu din structura veche. Camera de ardere este de 45-50 cm, pereţii groşi de 35 cm; Inventar: ceramică lucrată la roată, fragmente disparate; lipitură de vatră; piatră cioplită - silex.
Cx 087 depozit de unelte agricole, ad. la conturare: 0,30 m, ad. finală: 0,40 m L: 4 m; Descriere: descoperire făcută la decapare, la îmbinarea nivelului vegetal cu cel galben. Depozit compus din zece piese, trei brăzdare de plug, un cuţit de plug, o săpăligă, un topor, două fragmente de cuţit, o şaibă şi o placă de fier.
 
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. cercetare preventivă 2014
Name Forename Role
CRISTESCU Cătălin 2
VASILE Mihai 1
ENE Daniel Lucian 1
Institution Role
MNIT 1
MCDR Deva 2

Bibliography
1. Vasile, Mihai, 97. Autostrada Lugoj-Deva, lot 4, Bacea, com. Ilia, jud. Hunedoara Punct: La Sărături (Sit 1, km 80+750-80+950), Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 173-174 [Publicaţie] (site record source)