Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code101760.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010IF-I-s-A-15146
NameAşezarea preistorică de la Bălăceanca - Tell-ul Glina
CountyIlfov
CommuneCernica
City/Town/VillageBălăceanca
PlaceTell-ul Glina
LandmarkSitul se află pe malul drept al Dâmboviţei, către hotarul cu comuna Glina
Geomorphologymăgură
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
DescriptionDepunerea antropică groasă de 4 metri are trei straturi de cultură: stratul de cultură inferior aparţine culturii Boian, urmat de un strat masiv şi câteva nivelări ale culturii Gumelniţa, iar ultimul strat de cultură aparţine epocii bronzului, cultura Glina. La baza humusului s-au mai găsit urme de locuire şi din alte epoci: fragmente ceramice ale culturii Tei, şi altele din prima epocă a fierului. Straturile de cultură superioare erau deranjate de gropile funerare ale unui cimitir medieval târziu.
NotesAşezarea a fost cercetată pe apropae toată suprafaţa de Ion Nestor şi Mircea Petrecu Dâmboviţa.
Date of discovery1925
Site Surface 2 ha-suprafata cercetată
Last record update12.2.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Tell  Neolitic mijlociu Boian / Vidra Stratul de culură Boian, gros de 30-40 cm era format din urmele unor locuinţe de suprafaţă de formă rectangulară din faza Vidra. S-au găsit piese de aramă şi o sârmă de aur. În preajma locuinţelor s-au găsit morminte de copii, cu scheletele chircite pe o parte, cu obiecte de podoabă din scoici şi din foaie de aramă răsucită. Aşezarea era separată de restul terasei printr-un şanţ de apărare. IF-I-m-A-15146.02 
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina / III După stratul culturii Boian, faza Vidra au fost interceptate mai multe niveluri de locuire ale culturii Gumelniţa. Primul nivel de locuire care suprapunea stratul culturii Boian, aparţinea fazei timpurii a culturii Gumelniţa=Gumelniţa A1, Al treilea strat, aparţine epocii bronzului timpuriu, denumit şi Glina III. IF-I-m-A-15146.01 
aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A1 După stratul culturii Boian, faza Vidra au fost interceptate mai multe niveluri de locuire ale culturii Gumelniţa. Primul nivel de locuire care suprapunea stratul culturii Boian, aparţinea fazei timpurii a culturii Gumelniţa=Gumelniţa A1, Al treilea strat, aparţine epocii bronzului timpuriu, denumit şi Glina III.  
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. neprecizat
Name Forename Role
NESTOR Ion
PETRESCU-DÂMBOVIŢA Mircea
2. evaluare de teren 2012
Name Forename Role
ȘERBĂNESCU Done 1
Institution Role
Muzeul Civilizației Gumelnița-Oltenița 1

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1573, poz.70 [Ordin MCC] (site record source)
3. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă de sit]
4. Nestor, Ion, Fouilles de Glina, Dacia, III-IV, 1933, 226-237 [Publicaţie]
5. Petrescu Dîmboviţa, M., Raport asupra săpăturilor de la Glina, jud. Ilfov, 1943, RMNA, 1944, 65-71 [Fişă de sit]
6. Șerbănescu, Done, nepublicat, 2013 [Fişă tehnică]
7. S. Haimovici, Studiul arheozoologic al unui lot de faună descoperit în aşezarea eponimă de la Glina, Thraco-Dacica, 18, 1-2, 1977, 231-238
8. Iosipescu, Raluca, 2011 [Fişă de sit]