Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   70370.02
Name   Aşezarea culturii Coţofeni de la Basarabi - Cetate
County   Dolj
Commune   Municipiul Calafat
City/Town/Village   Basarabi
Place   Cetate
Landmark   Situl se află în partea de nord-est a localităţii, în intravila, îmtre extremităţile nordice ale străzilor Cetate şi Viilor şi staţia de pompare.
Hydrographic landmark - name   Dunărea
Hydrographic landmark - type   fluviu
Geomorphology   luncă
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Situl este o aşezare Coţofeni III ce are alături şi tumuli funerari.
Last record update   28.09.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni III      

Bibliography
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 21 [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 22, https://www.academia.edu/25571441/Repertoriul_a%C8%99ez%C4%83rilor_%C8%99i_descoperiririlor_Culturii_Co%C5%A3ofeni_%C3%AEn_Oltenia [Publicaţie]
3. Frâculeasa, A. , Preda, B, Volker, H, Pit-Graves, Yamnaya and Kurgans along the Lower Danube: Disentangling IVth and IIIrd Millennium BC Burial Customs, Equipment and Chronology, Praehistorische Zeitschrift, 90, 1-2, DeGruyter, Berlin, 2015, 77 [Publicaţie]
4. Lazarovici C.-M., Lazarovici Gh.,, Arhitectura neolicului şi epocii cuprului din România, vol. II, Trinitas, Iași, 2007, 299 [Publicaţie]
5. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., Bucureşti, 1976, 13, 79, 97-2 [Publicaţie]
 
 
Scroll