Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   144161.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   SB-II-a-A-12324
Name   Ansamblul bisericii evanghelice fortificate de la Bazna
County   Sibiu
Commune   Bazna
City/Town/Village   Bazna
Address   str. Vlaicu Aurel 2
Landmark   Biserica se află în centrul localităţii.
Hydrographic landmark - name   Balta
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   deal
Site Class   structură de cult
Site Type   edificiu religios
Description   Biserica luterană a purtat hramul Sfântului Nicolae şi are aspectul unei construcţii specifice goticului târziu transilvănean din primul sfert al secolului XVI. Cu toate acestea, unele detalii ale portalului de vest par să indice o fază romanică a edificiului, astăzi integral suprapusă de structura gotică.
Ownership   privat
Owner   Parohia Evanghelică C. A. Bazna
Last record update   14.06.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Cetate  Epoca medievală (sec. XV - înc. sec. XVI; reparată 1911; 1966, refacere ziduri)    

Incintă fortificată, cu turn, bastion, turn de poartă (fragmente).
Corul supraînălţat are galerii de luptă şi ambrazuri de tragere.
Fortificaţia din jurul bisericii urmează un traiect neregulat. Pe partea de sud se ridică turnul de poartă cu patru etaje care este în acelaşi timp şi turn clopotniţă.

SB-II-m-A-12324.02 
Biserică  Epoca medievală (mijl. sec. XV - XVI) neprecizată     SB-II-m-A-12324.01 

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, 2104, 430-432, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2004/Sibiu.pdf [Ordin MCC] (site record source)
2. Luca, Sabin, Adrian; Pinter, Zeno, Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Economică, Sibiu, 2003, 50, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll