Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   63465.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CV-I-s-A-13041
Name   Situl arheologic de la Biborţeni - Cetatea lui Tiburţ
County   Covasna
Commune   Oraş Baraolt
City/Town/Village   Biborţeni
Place   Cetatea lui Tiburţ (Cetatea Tiborc)
Landmark   la S de sat, între râul Baraolt şi Valea Cetăţii
Hydrographic landmark - name   Baraolt şi Valea Cetăţii
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare fortificată
Last record update   10.12.2014
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Fortificaţie cu val de pământ  La Tène (sec. II a.Chr. - I p.Chr.) geto-dacică  

275x130 m, blocuri de piatră la interior


CV-I-m-A-13041.01 
Mormânt de incineraţie  La Tène geto-dacică  

 
CV-I-m-A-13041.01 
Aşezare  Epoca bronzului neprecizată  

 
CV-I-m-A-13041.02 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XII - XIII) neprecizată  

 
CV-I-m-A-13041.03 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1946 * SZEKELY  

Bibliography
1. Székely Zoltan, Aluta, 8-9, 1976-1977, 63 [Publicaţie]
2. Crişan, Ion Horaţiu, Ceramica daco-getică, 1961, 254, nr.27 [Publicaţie]
3. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
4. Crişan, Ion Horaţiu; Székely Zoltan, Repertoriul arheologic al judeţului Covasna, 1998, 38 [Publicaţie] (site record source)
5. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.995, poz.33, 34, 35, 36 [Ordin MCC] (site record source)