Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   169271.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   VL-II-a-A-09666
Name   Ansamblul mănăstirii Bistriţa
County   Vâlcea
Commune   Costeşti
City/Town/Village   Bistriţa
Landmark   la poalele muntelui Arnota, pe malul drept al râului Bistriţa
Hydrographic landmark - name   Bistriţa
Hydrographic landmark - type   râu
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Notes   Până la 1948 Bistriţa a fost mănăstire de călugării. Prin hotărârea Sinodului a fost transformată în mănăstire cu obşte de maici, iar apoi, prin Decretul 410/1959 desfiinţată. Din 1984, mânăstirea revine în cadrul Episcopiei Râmnicului. În prezent este mănăstire de maici.
Ownership   privat
Owner   Mănăstirea Bistriţa
Last record update   30.03.2010
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală (1494, ref. 1847 - 1856, 1984 - 1997) neprecizată Hrisovul de danie a lui Vlad Vodă Călugărul (1494) 

Ctitoria lui Barbu Craioveanu - mare ban al Craiovei, biserica a fost pictată de diaconul Ştefan în anul 1514. În anul 1710 i s-a adăugat pridvorul. Unul dintre cele mai valoroase ansambluri de pictură murală din ţara Românească. Restaurarea din 1984-1997 a fost susţinută material de Banca Naţională a României.

În 1497 marelşe Ban Barbu a adus de la Constantinopol moaştele Sfântului Grigorie Decapolitul (780-842), originar din Decapolia Asiei Mici

VL-II-m-A-09666.01 
Biserică-bolniţă  Epoca medievală (1494, ref. 1847 - 1856, 1984 - 1997)    

Biserica bolniţă are un plan dreptunghiular ;I altar poligonal (cu cinci laturi). Pridvorul este deschis şi se sprijină pe 10 stâlpi de forme diferite.

VL-II-m-A-09666.02 
Incintă  Epoca medievală (1494, ref. 1847 - 1856, 1984 - 1997)       VL-II-m-A-09666.03 
Chilii  Epoca medievală (1494, ref. 1847 - 1856, 1984 - 1997)       VL-II-m-A-09666.04 
Turn clopotniţă  Epoca medievală (1494, ref. 1847 - 1856, 1984 - 1997)       VL-II-m-A-09666.05 
Cimitir  Epoca modernă (sec. XVIII-XIX)    

Morminte de călugări care conţin cărămizi cu inscripţii

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare preventivă 2006

* IOSIFARU Mariana
Muzeul Judeţean Vâlcea * *

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 2319, poz. 312-317 [Ordin MCC] (site record source)
2. Iosifaru, Mariana, 493, 2006 [Fişă de sit]
 
 
Scroll