Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101680.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14765
Name   Situl arheologic de la Brăştinari - Gropile lui Sula
County   Giurgiu
Commune   Călugăreni
City/Town/Village   Brăniştari
Place   Gropile lui Sula
Landmark   Situl se află la cca 700-800 metri est de sat, la N de râul Neajlov, lângă Balta Comana.
Hydrographic landmark - name   Neajlov
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   lunca Neajlovului
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare
Description   În punctul Gropile lui Sulă au fost descoperite urme de locuire din eneolitic, La Tene şi epoca medievală timpurie. În studiul arheologic pentru PUG-ul comunei Călugăreni din anul 2004 se menţionează şi o aşezare getică din secolele II-I a. Chr, sugerată prin descoperiri precum „un cuţit din fier de tip sica (?) şi o fibulă de bronz, ceramică modelată atât cu mâna, cât şi la roată
Site Surface   0,5 ha
Ownership   stat
Last record update   09.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic timpuriu Boian     GR-I-m-B-14765.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. VIII p. Chr.) Dridu     GR-I-m-B-14765.01 
aşezare  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa      
aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) getică      
 
Research
 
  Type Year Observations Institution Name Forename
1.

     

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1227, poz. 28-30 [Ordin MCC] (site record source)
3. Popa, Traian, Studiu Arheologic, Planul Urbanistic General al Comunei Călugăreni, Giurgiu, 2004 [Publicaţie]
4. Neagu, Marian, Studiu Arheologic, Planul Urbanistic General al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, Giurgiu, 2017 [Publicaţie]
5. Neagu, Marian, Fișă de sit: Situl arheologic punct — ‘Gropile Iui Sula’ - sat Branistari- com. Calugareni, Giurgiu, 2017 [Fişă de sit]
 
 
Scroll