Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   70147.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   DJ-II-a-A-08203
Name   Ansamblul Mânăstirii Jitianu de la Branişte
County   Dolj
Commune   Podari
City/Town/Village   Branişte
Address   Strada Mănăstirea Jitianu
Landmark   Se află la marginea satului, în partea de nord-est, în lunca Jiului, la 3 km sud de Municipiul Craiova, în apropierea drumului Craiova - Calafat (E79), la vest de Făcăi.
Hydrographic landmark - name   Jiu
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   câmpie
Site Class   structură de cult
Site Type   mănăstire
Ownership   privat
Owner   Mitropolia Olteniei
Last record update   30.09.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Biserică  Epoca medievală târzie (secolul al XVI-lea)   1558-1592; 1656 - 1658; 1711 

Biserica „Sfântul Dumitru” a fost construită în 1711 pe fundaţiile bisericii de la jumătatea secolului al XVII-lea şi celei de la finalul secolului al XVI-lea. Este de plan triconc şi este construită din cărămidă. Pronaosul este pătrat, având patru stâlpi de zidărie la colţuri, care susţin prin intermediul arcelor o cupolă pe pandantivi. Naosul este spaţios şi susţine o turlă masivă, cu diametrul de 5 metri. Altarul, separat în prezent de naos printr-un iconostas de zid, este adânc şi prezintă nişe spaţioase pentru proscomidie şi diaconicon luminate din afară. Pridvorul, adăugat în 1701, este deschis pe laturile de sud şi de vest şi este prevăzut cu o scară practicată în grosimea zidului de nord care conduce la cele două niveluri superioare, primul având o tainiţă amenajată la extradosul cupolei.

Mănăstirea Jitianu a fost întemeiată între 1589 şi 1592 de preotul paroh Novac din Popova şi era închinată Mănăstirii Sfântul Pavel de la Muntele Athos. Este atestată în diverse documente de la finele secolului al XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea primind diverse danii din partea voievozilor valahi. Din cauza solului nisipos şi a umidităţii excesive, prima biserică a mănăstirii avea să se degradeze în doar câteva decenii după construire. În anul 1657, biserica este demolată iar pe locul ei este construit o nouă biserică, fiind ctitorită de doamna Bălaşa, soţia domnitorului Constantin Şerban. În 1690 a fost prădată de curuţii veniţi din Transilvania. Stricăciunile produse de curuţi dar şi faptul că biserica se degrase din cauza solului nisipos, a adâncimii de fundare insuficiene şi a umidităţii excesive au determinat demolarea bisericii de la jumătatea secolului al XVII-lea şi reconstruirea ei în anul 1711. Biserica a mai suferit distrugeri în 1716 -1718, când a fost incendiată de tătari. În 1802 a fost construit turnul-clopotniţă, alipit bisericii, şi care avea la primul etaj o cameră de locuit pentru cel care stătea de veghe. Biserica a fost restaurată în 1920 - 1932 de Comisiunea Monumentelor Istorice. În 1934 şi 1939 au fost construite noile chilii, construite peste chele din secolul al XVII-lea.

DJ-II-m-A-08203.01 
turn clopotniţă  Epoca modernă (sec. XVIII)        
Turn clopotniţă  Epoca modernă (secolul al XIX-lea)   1802    DJ-II-m-A-08203.02 
Chilii  Epoca contemporană (secolul al XX-lea)   1901-1911; 1934-1939 

Chiliile din secolul al XX-lea au fost construite peste cele din secolul al XVII-lea.

 
Necropolă  Epoca medievală târzie (secolele XVI-XVII)        
pivniţe  secolul al XVII-lea    

Pivniţele sunt originare şi separate de un gârlici median, cea mare fiind compusă din două nave boltite în semicilindru întărit cu dublouri, sistem utilizat până spre sfârşitul secolului al XVII-lea. Cea mică este un beci cu intrare direct din curte, utilizat şi drept cuhnie.

 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. sondaj 1968

Sondajul s-a efectuat în vara anului 1968, în punctul Cimitir, situat la cca 200 de metri nord-est de biserică. Au fost cercetate nouă morminte orientate vest-est, care nu se suprapuneau și nu se deranjau. Scheletele erau înhumate, fără coșciug, la o adâncime de 0,7 - 0,95 m. Unele aveau și inventar funerar precum podoabe de argint și bronz, precum și aspri, cel mai vechi fiind emis în timpul lui Selim al II-lea.

Muzeul Olteniei - Craiova TOROPU Octavian
STOICA Onoriu

Bibliography
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1178, poz.395, 396, 397 [Ordin MCC] (site record source)
2. Lista monumentelor istorice 2015 - județul Dolj, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 1345-1346, http://www.cultura.ro/sites/default/files/inline-files/LMI-DJ.pdf [Baza LMI] (site record source)
3. Păduraru, Marius, Din istoricul unei vechi mănăstiri oltene: Jitianu. Evoluţia lăcaşului, Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie - Istorie, XXV, Muzeul Olteniei, Craiova, 2018, 269-279, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=71703-din-istoricul-unei-vechi-manastiri-oltene-jitianu-evolutia-lacasului-ctitori-cunoscuti-si-mai-putin-cunoscuti--oltenia-studii-si-comunicari--xxv-2018 [Publicaţie] (site record source)
4. Toropu, Octavian; Stoica, Onoriu, Contribuţii arheologice şi numismatice la istoricul mânăstirii Jitianu., Revista Mitropolia Olteniei, 9-10, XX, Craiova, 1968, 747-750 [Publicaţie]
 
 
Scroll