Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   104537.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   GR-I-s-B-14763
Name   Situl arheologic de la Braniştea - Măgura Mare
County   Giurgiu
Commune   Oinacu
City/Town/Village   Braniştea
Place   Măgura Mare
Landmark   Situl se află pe o buză de terasă înaltă, pe malul pârâului Comascan la cca 1,8 kilometri est de biserica din satul Comasca, respectiv 2,7 km est de biserica din satul Braniştea şi la 2 kilometri est de ieşirea din acest sat.
Hydrographic landmark - name   Comasca
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   lunca Dunării
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   locuire
Description   De mari dimensiuni, acoperind aproape 50 de hectare, situl cuprinde o necropolă din secolele II-IV p. Chr. şi locuinţe atribuite epocilor fierului, Hallstatt şi Latene. Pe toată suprafaţa sitului au fost identificate elemente ale culturii neolitice Gumelniţa, reprezentate de lame de silex şi fragmente ceramice.
Date of discovery   1928
Site Surface   48,188 ha
Human risk   Afectare parţială: 3 / 15.03.2022; Agricultură intensivă: 3 / 15.03.2022
Ownership   privat
Last record update   15.03.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Eneolitic timpuriu Boian     GR-I-m-B-14763.05 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei / III     GR-I-m-B-14763.04 
Aşezare  Hallstatt       GR-I-m-B-14763.03 
Aşezare  Epoca migraţiilor (secolelele III-IV p. Chr.)       GR-I-m-B-14763.01 
necropolă de inhumaţie  Epoca migraţiilor (secolul al III-lea p. Chr) sarmatică  

Au fost cercetate şase morminte sarmatice de inhumaţie. Orientarea lor era nord-sud, cu excepţia unui mormânt (nr. 42), orientat est-vest. Forma gropilor era alungită, ovală. Mormântul orientat est-vest a fost săpat cu un puţ dreptunghiular, cu o nişă semicirculară. Inventarul depus în mormintele sarmatice de la Oinac este format din ceramică lucrată cu mîna, de tipul obişnuit, propriu culturii sarmatice şi ceramică lucrată la roată, de factură romană. Restul inventarului este format din mărgele, găsite în jurul picioa­relor, oglindă din metal alb şi pandantive. Caracteristic pentru acest grup de înmormîntări este depunerea vaselor la cap sau la picioare, după prac­tica sarmatică şi absenţa craniilor deformate. Aceste morminte se datează după analogiile stabilite cu grupa mormintelor de inhumaţii aparţinînd populaţiei sarmatice, din prima jumătate a secolului al III-lea.

GR-I-m-B-14763.02 
aşezare  Eneolitic dezvoltat Gumelniţa     GR-I-m-B-14763.05 
Necropolă birituală  Epoca migraţiilor (secolul al IV-lea p. Chr.) Sântana de Mureş-Cerneahov  

Grupul Sântana de Mureş - Cerneahov este reprezentat de două grupe de morminte: mormintele de incineraţie şi mormintele de inhumaţie. Au fost cercetate 42 de morminte de inhumaţie şi 22 de incineraţie. Mormintele de incineraţie au gropile săpate la mică adâncime ( -0,30 m - 1 m) şi sunt de formă rotundă. Inventarul din această grupă de morminte este asemănător cu cel al mormintelor de inhumaţie. Mormintele de inhumaţie din grupa Sântana de Mureş -Cerneahov sunt orientate nord-sud şi, cu unele excepţii, est-vest. Adâncimea lor variază între 1 ,10 m şi 2,40 m. Dimensiunile gropilor sunt în general proporţionale cu dimensiunea mortului căruia îi era destinată groapa. în multe cazuri însă se rezerva un spaţiu mai larg pentru depunerea obiectelor de ofrandă. Morţii erau culcaţi pe spate, cu braţele şi picioarele întinse, cu capul întors spre dreapta ; uneori braţele erau aduse pe piept sau bazin şi picioarele cu genunchii ridicaţi. De multe ori se cruţa o treaptă în pământ pentru a ridica pe ea ca pe o pernă capul ; alteori, pentru a înălţa capul era depus pămînt din umplutura gropii. În unele cazuri s-a observat o îngrămă­dire nenaturală a umerilor, care probabil fuseseră legaţi, sau înfăşuraţi în momentul depunerii în groapă. Toate mormintele descoperite la Oinac sunt individuale. Inventarul lor este variat : ceramica este reprezentată de străchini de dimensiuni variabile, castroane, căni cu toartă, ulcioare, pahare din pastă cenuşie, fină, lucrate la roată şi oale lucrate din pastă aspră. Frecvenţa ceramicii lucrate cu mîna este foarte redusă în comparaţie cu ceramica lucrată la roată, care predomină. Mai trebuie amintită prezenţa ceramicii roşii, romane, de import.

GR-I-m-B-14763.02 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. cercetare sistematică 1960-1962

* MIRESCU Corneliu
* BABEȘ Mircea
* MUSCALU Emil
Muzeul Național de Antichități MORINTZ Sebastian
DOLINESCU-FERCHE Suzana
Muzeul Județean "Teohari Antonescu" Giurgiu BERCIU Dumitru
RĂDULESCU Gheorghe
IONESCU Mihai
2. cercetare sistematică 1929-1930

Cercetările s-au desfășurat în necropolele sarmatică și Sântana de Mureș- Cerneahov din punctul Măgura Oinacului. Au fost inițiate în urma semnalării unor descoperiri întâmplătoare, realizate de localnici în anul 1928. Rezultatele au fost publicate de Ion Andrieșescu în septembrie 1937, în cadrul celui de-al XVII-lea Congres Internațional de Antropologie și Arheologie Preistorică de la București și Cluj. Au fost prezentate 8 vederi in situ și două fotografii, dispărute după cel de-Al Doilea Război Mondial.

Muzeul Național de Antichități ANDRIEȘESCU Ion
Muzeul Județean Teohari Antonescu BERCIU Dumitru

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1226-1227,poz. 21-26 [Ordin MCC] (site record source)
3. Memoriu General, Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Oinacu, județul Giurgiu, București, 2016 [Publicaţie]
4. Berciu, Dumitru; Dolinescu-Ferche, Suzana; Rădulescu, Gheorghe; Ionescu, Mihai, Săpăturile de la Oinac 1960-1962, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 2, 17, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1966, 375-383 [Publicaţie]
5. Berciu, Dumitru; Hamparțumian, Nubar; Muscalu, Emil; Rădulescu, Gheorghe, Săpăturile de la Oinac (1966), Studii și Cercetări de Istorie Veche, 2, 18, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1967, 307-311 [Publicaţie]
 
 
Scroll