Site Information
Location   Display on the map of Romania
RAN Code   144358.03
Name   Cimitirul hallsttian de la Brateiu - La Zăvoi
County   Sibiu
Commune   Brateiu
City/Town/Village   Brateiu
Place   La Zăvoi
Landmark   Cimitirul a fost descoperit în nisipăria din locul numit "La Zăvoi", situată la 1 km de Bratei, spre Sighişoara.
Site Class   locuire; descoperire funerară
Site Type   aşezare; necropolă de inhumaţie
Date of discovery   1958
Last record update   31.12.2021
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
necropolă de inhumaţie  Epoca fierului Hallstatt târziu  

Mormintele desoperite au fost identificate ca specifice sciţilor.

 
Necropolă de incineraţie  Epoca migraţiilor (sec. IV-V d.Hr.)        
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV-VI)    

Aşezare cu prelungire până în secolul VII.

 
Locuire  Epoca medievală (cca sec. XII-XIII d.Hr.)    

În punctul „La Zăvoi” au fost descoperite câteva unelte medievale din fier: brăzdare de plug, târnacop, bardă de dulgher, lanţ şi verigă.

 

Bibliography
1. Luca, Sabin Adrian; Pinter, Zeno Karl; Georgescu, Adrian, Repertoriul arheologic al județului Sibiu (Situri, Monumente arheologice și istorice), Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Centrul pentru Cercetarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural Transilvănean în Context European, Bibliotheca SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis III, Editura Economică, Sibiu, 2003, 64, 66, https://www.academia.edu/12415898/Repertoriul_arheologic_al_jude%C5%A3ului_Sibiu_Situri_monumente_arheologice_%C5%9Fi_istorice_Sibiu_2003 [Publicaţie] (site record source)
2. Raport de diagnostic arheologic. Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, tronsonul Sighișoara - Coșlariu, Lot 2. ATEL - MICĂSASA, Sibiu, 2014, 3-4 [Raport de diagnostic arheologic]
 
 
Scroll