Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   101387.12
Name   Situl arheologic de la Bucşani - La Nuci
County   Giurgiu
Commune   Bucşani
City/Town/Village   Bucşani
Place   La Nuci
Landmark   Situl este amplasat în extremitatea nord-vestică a satului Bucşani, imediat la nord de cartierul Satu Nou, zona sa nord-vestică depăşind limita teritoriului administrativ, suprapunându-se peste sudul cimitirului din satul Dealu (comuna Crevedia Mare) şi primele construcţii. Staţiunea este secţionată de DN61. Este amplasată pe terasa înaltă stânga a Neajlovului şi pe prelungirile sale joase, în zona de nord.
Hydrographic landmark - name   Neajlov
Hydrographic landmark - type   râu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură; pădure; locuire; carieră de lut
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Materialele descoperite la suprafaţa solului aparţin epocii bronzului, perioadei Latène şi celei medievale (sec. XVII-XVIII). Alături de acestea au fost descoperite şi fragmente de ceramică romană, probabil imitaţii, databili în sec. al II-lea AD. Suprafaţa staţiunii (de dispersie spaţială a materialului arheologic) depăşeşte 10,7 ha (dintre care aproximativ 0,5 ha pe teritoriul comunei Crevedia), perimetrul său fiind de aproximativ 1,45 km (cca 230 m pe teritoriul comunei
Crevedia).
Notes   O intervenţie ilegală din 2009 – fundaţiile adânci ale unei construcţii civile au afectat staţiunea. Cu această ocazie, însă, limitele nordice au fost mai exact precizate. Zona vestică, de-a lungul terasei înalte este afectată de eroziune.
Discoverer   Cătălin Bem, Tudor Hila, Cătălin Nicolae
Date of discovery   2017
Site Surface   10,2 ha
Natural hazards   Exces de apă în sol: 3 / 20.01.2022
Human risk   Afectare parţială: 4 / 20.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 20.01.2022
Last record update   24.01.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
    romană      
aşezare  Epoca bronzului târziu        
epoca bronzului  La Tène târziu (secolele II-III p. Chr.) Geto-dacă      
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XVIII) românească      
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin
Universitatea din București HILA Tudor
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din București NICOLAE Cătălin

Bibliography
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 69, 164-165, 258-262 [Publicaţie] (site record source)
2. Bem, Cătălin; Hila, Tudor; Nicolae, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Constanța, 2021, 91-116, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (site record source)
 
 
Scroll